Պետական արգելավայրեր

        Հայաստանի Հանրապետության պետական արգելավայրերը


 • Արգելավայրերը սահմանված կարգով մշտապես կամ ժամանակավոր առանձնացված այն տարածքներն են, որոնց սահմաններում  ապահովվում են էտալոնային, գիտական, պատմամշակույթային, տնտեսական արժեք ներկայացնող բնական համալիրների և նրանց տարրերի, տեսակների պահպանությունն ու դրանց վերարտաևդրումը:
 •  Արգելավայրերի տարածքում արգելվում է ամեն մի գործունեություն, որը խախտում է արգելավայրի էկոհամակարգերը կամ սպառնում է հատուկ գիտական և մշակույթային արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը:
 •  Այստեղ սսահմանափակվոււմ կամ արգելվում է ցանկաացած գործունեություն որը, հակասում է արգելավայրի  սահմանափակումներին:
 •  Ի տարբերություն պետական արգելոցների, որտեղ խիստ ռեժիմով պահպանության են վերցվում  ամբողջ էկոհամակարգեր և արգելվում է ցանկացացծ տեսակի տնտեսական գործունեություն՝ արգելավայրերում կարող են պահպանվել  էկոհամակարգի առանձին տեսակներ կամ կամ նույնիսկ մեկ էկոհամակարգ:
 •  Այստեղ թույլ է տրվում նաև տնտեսական գործունեություն, եթե այն չի վնասում  պահպանման ենթակա տեսակները:
 •  Պետական արգելավայրերն ունեն կանոնադրություն, ըստ որի էլ կազմակերպվում է արգելավայրի կենսագործունեությունը:     

Հայաստանի Հանրապետության պետական արգելավայրերն են

                                                             

 1. Ախնաբադի կենու պուրակ
 2. Արագածի ալպիական արգելավայր
 3. Արզականի և Մեղրաձորի արգելավայր
 4. Արջատխլենու արգելավայր
 5. Բանքսի սոճու պուրակ
 6. Բողաքարի արգելավայր
 7. Գանձաքարի արգելավայր
 8. Գետիկի արգելավայր
 9. Գիհու նոսրանտառային արգելավայր
 10. Գյուլագարակի արգելավայր
 11. Գոռավանի ավազուտներ արգելավայր
 12. Գորիսի արգելավայր
 13. Եղեգնաձորի արգելավայր
 14. Իջևանի արգելավայր
 15. Հանքավանի ջրաբանական արգելավայր
 16. Հերհերի նոսրանտառային արգելավայր
 17. Մարգահովիտի արգելավայր
 18. Մրտավարդենու արգելավայր
 19. Որդան կարմիր արգելավայր
 20. Ջերմուկի անտառային արգելավայր
 21. Ջերմուկի ջրաբանական արգելավայր
 22. Սոսու պուրակ
 23. Սև լճի արգելավայր

1.Կենի հատապտղային (Taxus baccata) 2.Սոսի արևելյան (Platanus orientalis)


Comments