Wiki A-Z‎ > ‎

tasques de redacció

Aquí apareixeran les necessitats i les feines pendents d'aquest grup.

Necessitats:
        - membres per el grup de redacció: Poden ser tant interns (amb permisos per entrar dins aquesta plana i introduir directament contingut) com externs (poden aportar articles o escrits (o                       contingut) i introduir-los a la pla a través d'un membre intern...  
        - coordinador/s de grup: Seguiment de les tasques i els seus membres, etc...

Tasques: (provisional)
        - Redacció d'entrades, articles i contingut...
        - Pla i mode intern de treball (modificar si s'escau la forma, la presentació i el mètode de treball intern...

Hem creat un vincle nou que penja d'aquesta plana amb el nom "Feines a fer del grup de redacció". La plana del vincle es de tipus llista; serà dons una llista de feines que estan per fer o es poden fer dins d'aquest grup. Més explicacions al vincle....
Comments