Home

Welkom op de website van de Wijnsermolen
 
 
 
Deze site geeft een blik op de Wijnsermolen. De Wijnsermolen is een achtkante poldermolen die gebouwd werd in 1871 ter bemaling van de Wijnserpolder. De molen staat ten Noordoosten van het friese dorpje Wijns.
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot circa 1975 bemaalde de molen uitsluitend op windkracht de Wijnserpolder. Tot circa 1981 werd de schroef aangedreven door een dieselmotor. Door het gereed komen van het gemaal "de Murk" verloor de molen zijn functie. De daaropvolgende jaren ging de onderhoudstoestand van de molen langzamerhand achteruit. Maar in de periode 1993-1995 werd de molen gerestaureerd. In deze periode ging de molen ook over in eigendom naar stichting "de Fryske Mole", die zorg draagt voor de instandhouding van dit rijksmonument. Hierdoor is nog altijd te zien hoe de waterbeheersing in vroegere tijden ging. De molen is nog in staat om de Wijnserpolder op windkracht te bemalen. Hierdoor is hij ook aangewezen als hulpbemalingswerktuig van de polder door het Wetterskip Fryslân.