Wijg&Co‎ > ‎

Visie

Toen de groep nog erg klein was, kwamen we tot drie belangrijke pijlers. Iedereen die later aansloot verklaarde akkoord te gaan met deze drie pijlers. Dit wil niet zeggen dat  het gemeenschappelijke doel volledig vast ligt. Vanuit deze pijlers zullen we, wanneer de groep groeit, een charter opstellen waarin we neerschrijven wat ons gemeenschappelijke project is.

Onze drie pijlers:

 1. Samen leven – respect voor ieder individu
 2. Toegankelijkheid
 3. Ecologie gaat hand in hand met economie

Wat zal er in zo’n charter komen? 

Waar willen we als groep voor gaan in het kader van deze drie pijlers? Wat vindt iedereen belangrijk? Wat zijn de wensen van iedere bewoner? Waar liggen de kwaliteiten van de groep en de individuen binnen de groep?

Pijler 1: Samen leven – respect voor ieder individu

We willen een woongemeenschapvormen waar het een evidentie is dat je je buur kent. Niet enkel die van een huis verder, maar van de hele woon-site. Er moeten vaak gezamenlijke beslissingen genomen worden dus je leert elkaar goed kennen.

Toch leven we apart samen. Iedere wooneenheid bestaat apart en er is privacy voor ieder individu. De eenheden hebben ieder een mooi stukje privétuin datomgeven is door planten om op een natuurlijke manier de grens aan te geven.

Verder is er op ruimtelijk vlak een gerichtheid op de gemeenschap. De woningen liggen rond een gedeeld paviljoen en er zijn paden die de verschillende huizen met elkaar verbinden. Er staan geen auto’s voor de huizen. Het hele domein is verkeersvrij.  Alle postbussen staan op één centrale plaats. Ook het aanbod van de gemeenschappelijke plaatsen en goederen ondersteunen deze leefgemeenschap:  gemeenschappelijke wasmachines, gemeenschapskeuken en -eetzaal, gemeenschappelijke gastenkamers, gemeenschappelijk bureau voor samen thuis te werken.

Enkele andere voorbeelden die deze leef-maatschappij bevorderen:

Voor de kinderen is het domein een geweldig en ook veilig speelterrein. Er kan een vlot en ruim aanbod zijn van kinderoppas. de kinderen leren functioneren in een groep waarbij ze veel groeikansen krijgen in het leren organiseren, rekening houden met iedereen, afspraken maken en naleven, speelgoed delen. We zijn er zeker van dat onze kinderen minder achter de computer te vinden zullen zijn. 

Er is een mix van leeftijden, een ‘organische’ gemeenschap dus, met mensen in verschillende leeftijdsfasen en een ander tijdsgebruik, die elkaar wederzijds veel te bieden hebben aan kleine en grote diensten.

Er is zowel georganiseerd als spontaan de mogelijkheid om samen te koken en te eten waar ieder die zin heeft aan kan deelnemen, zonder verplichtingen.

Er kunnen activiteiten zoals buurtfeesten, groentemanden verdelen, repair café, hobbygroepen, vormingen, kinderfeestjes, filmavonden, gezamenlijk strijken, ingericht worden.

We zijn er immers van overtuigd dat mensen die kiezen voor dit project bereid zijn zich open te stellen voor elkaar en zich te richten op het nemen van initiatief om van onze samenleving een mooie, verdraagbare plek te maken waar ruimte is voor persoonlijke groei en gelukkig zijn.

Pijler 2: Toegankelijkheid

Wij willen aan de pijlers die binnen cohousing leven omdat je ‘samen’ woont, de extra unieke pijler van toegankelijkheid toevoegen.

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid betekent niet enkel ‘drempelvrij’, maar ook dat alles bruikbaar is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Dat houdt in dat iedereen alle voorzieningen kan gebruiken, en er dus geen aparte oplossingen voorzien moeten worden. Dit komt natuurlijk iedereen ten goede.

De term “toegankelijkheid” wordt op steeds meer plaatsen vervangen door de koepelterm “inclusie“. Een inclusieve samenleving biedt zoveel mogelijk mensen de kans deel te nemen.

Hoe vertalen we dit naar ons co-housing project?

Wanneer je als persoon met een handicap, eender welke handicap, geen problemen of geen omgevingsgerichte problemen ondervindt om te wonen of samen te zitten in de gemeenschappelijke ruimte waar je zelf naar de toilet kan gaan, dan ‘mag je er zijn.’, ‘dan kan je er zijn.’ Waarom zouden we dit dan niet doen?

Toegankelijkheid in de praktijk

De eigen woning: iedereen kiest zelf hoe toegankelijk zijn of haar eigen woning zal zijn. Vanzelfsprekend zal er ook de mogelijkheid zijn om in een gelijkvloerse woning te wonen.

Het gemeenschappelijke gebouw of paviljoen: deze wordt zo toegankelijk mogelijk ingericht. Enkele voorbeelden hierbij: we werken zonder blauwe steen, zonder drempel. De akoestiek is zo goed mogelijk voor oudere mensen met gehoorproblemen of mensen die overgevoelig zijn aan prikkels. De wasmachines in de wasplaats staan op een hoogte zodat mensen met rugproblemen deze gemakkelijker kunnen leegmaken. Er is een aangepast toilet voor mensen in een rolstoel. De work at home plaats is voor iedereen bereikbaar en werkbaar. De grote eetzaal heeft stoelen die gemakkelijk te verplaatsen zijn voor kinderen, maar ook goed zitten voor oudere mensen. Wij geloven erin dat deze initatieven en talrijke andere het voor iedereen aangenaam leven zullen maken.

Tuin en parking: de wegen naar het paviljoen zijn zo goed mogelijk verlicht voor oudere mensen en beperken valgevaar. Ze zijn goed berijdbaar voor rolstoelgebruikers en dus ook gemakkelijk te befietsen voor beginnende (en al wat meer ervaren) fietser(tje)s. Er zijn parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Toegankelijke site: vanzelfsprekend voldoet onze grond aan toegankelijkheidsvoorwaarden. De site is in de buurt van een bus-stopplaats. De site is op 600 meter wandelen van het station van Wijgmaal. Het openbaar vervoer is een zeer haalbare kaart op deze site. Het is voor iedereen belangrijk dat zelfstandigheid haalbaar is. We noemen hier enkele uitvalswegen naar de site.  Kan je met een elektrische rolstoel of een fiets met fietskar veilig naar Leuven rijden? Dit kan. De verbinding met Leuven langs de vaart beschikt over een fietspad dat van Wijgmaal brug tot Wilsele dorp brug, overeenkomend met 3,2 kilometer, apart ligt van de weg. Dit fietspad is goed onderhouden en er is geen contact mogelijk met de auto’s. Dit is een veilige weg voor fietsende kinderen die naar de secundaire school rijden, personen met een scootmobiel enz.  Er bevinden zich kinesisten, thuiszorgdiensten, huisartsen binnen een cirkel van één km. Het domein ligt op 350 meter van een goede basisschool waar ook kinderen met een handicap terecht kunnen. Op 3,5 kilometer fietsen vind je de wakkere akker, dit is een zelfoogstboerderij. De bakkerij bevindt zich op enkele meters van de site-ingang. Geografisch is het belangrijk dat de site zo vlak mogelijk is om extra kosten om deze egaal te maken te voorkomen.

Waarom vinden we toegankelijkheid belangrijk?

Er zijn duidelijke pluspunten voor iedere bewoner. Een diverse samenleving is een afspiegeling van het leven. We vinden het belangrijk dat de kinderen het gevoel hebben dat ze in een kleine gemeenschap wonen waar er een zo goed mogelijke afspiegeling is van de maatschappij. We bereiken zeker niet alle lagen van de bevolking, maar kinderen zullen wel leren dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. De utopie van de ‘maakbaarheid van het leven’ wordt hier een stuk verkleind. Je kiest immers zelf niet voor tegenslag. Ze leren omgaan met kinderen en/of volwassenen met een beperking. Broertjes en zusjes van een kind met een handicap ziet ook dat er nog andere gezinnen zijn waarin er functiebeperkingen zijn. De grote verschillen kunnen ervoor zorgen dat kinderen meer empatisch worden zonder daarbij het ‘aanstaren’ te bevorderen. Personen met een beperking wonen niet enkel in een voorziening, maar mits elkaar te helpen en de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken, kan er veel. Iedereen mag er zijn.

Organisatie van zorg en zorgen voor elkaar

Hulp kan georganiseerd worden. Er kan samen thuiszorg en verpleeghulp aangevraagd worden. De kinesist kan op huisbezoek komen bij meerdere bewoners zonder dat je extra kosten moet neerleggen voor de verplaatsing.  Het is echter niet de bedoeling dat er echte zorgfuncties worden opgenomen door buren, maar dat we elkaar mogelijk gaan helpen. Onder meer een brievenbus openmaken voor een zieke persoon als je hem of haar daar blij mee maakt, of zelfs een extra potje koken of boodschappen binnendragen.

Het zal ook duidelijk zijn dat vereenzaming voor oudere, alleenstaande, zieke personen bijna onmogelijk is binnen een co-housing project. Wat zou u op uw oude dag verkiezen? Een buur die langsgaat voor een babbel of een knop die je enkel gebruikt als het echt niet meer gaat.

De rolstoelbezoekbaarheid: zeker niet iedere bewoner zal toegankelijk gaan wonen, maar hij/ zij kan altijd bezoek krijgen van iemand uit kennis-, vrienden-, familie kring. De rolstoelbezoekbaarheid is hier optimaal. Het paviljoen kan afgehuurd worden door bewoners voor het organiseren van familiefeestjes, koffietafels. Je kan je de vraag stellen hoeveel honderden verschillende mensen er op bezoek komen op 1 jaar tijd. Hier zijn zeker mensen bij die op andere plaatsen niet zouden meekomen, maar bij ons net wel omdat het rolstoelbezoekbaar is.

Hoe we die toegankelijkheid gaan bereiken

We schreven, erg vroeg in ons project een subsidieaanvraag bij de provincie Vlaams-Brabant. De provincie was onmiddellijk enthousiast. Er werd een subsidietoegekend in ruil voor het uitschrijven van ons proces. Met deze 10000 euro nemen we onder andere een toegankelijkheidsexpert aan. Adviestoegankelijkheid.be zal ons hierin ondersteunen. Ellen Bernaerts  is ook architect en zal samenwerken met het architectbureau dat we zullen kiezen.

Pijler 3: ecologie gaat hand in hand met economie

Ieder van ons weet dat het niet goed gaat met onze planeet, dat het 5 voor 12 is. Of misschien wel al 5 na?

NU

 • Moeten we ingrijpen.
 • Moeten we anders gaan leven
 • Moeten we de kansen nemen die er zijn.

Daarnaast is er ook het gegeven van de economische crisis. Zowel Jonge als oudere gezinnen en alleenstaanden hebben het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kopen van een huis is zelfs voor een koppel tweeverdieners geen evidentie meer. De vraag is groter dan het aanbod en in Leuven swingen de prijzen de pan uit. Ook renovatie kan economisch en energiegewijs behoorlijk moeizaam gaan. Het is voor ons dus een must dat de prijzen gedrukt worden bij dit project. We willen niet alleen grootverdieners laten instappen, maar willen ook bekijken wat de mogelijkheden zijn voor mensen die minder financiële mogelijkheden hebben. Ook hier lijkt diversiteit een ons een mooie troef. Concreet kunnen Groepsaankopen en de handen uit de mouwen steken als grote groep de prijzen al drukken. Dit alles dient goed begeleid te worden.

Daarom is het voor ons belangrijk dat we onze mogelijkheden goed bewaken op economisch vlak om ook op ecologisch vlak een steentje bij te dragen.

Wat kunnen we doen? Enkele mogelijkheden:

 • De site leent zich uitstekend voor het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets.
 • We delen materialen zoals tuingerief, wasmachines, speeltuigen zodat de duurzaamheid erop vooruit gaat.
 • Er is een mogelijkheid tot autodelen, ook van 100% elektrische wagens.
 • We hebben vanzelfsprekend aandacht voor het bouwen van energiezuinige woning, hierbij bouwen we minstens een BEN woning (bijna energie neutraal) om reeds te voldoen aan de norm van 2020.
 • Door verschillende voorzieningen zoals wasautomaten te voorzien in het gemeenschappelijk paviljoen, kunnen we kiezen voor iets compactere woningen zonder het gevoel van te weinig ruimte te hebben.
 • We houden contact met een lokale boer waar we seizoensgebonden groenten kunnen kopen.
 • We organiseren nu en dan een repair café waar apparaten, fietsen, speelgoed gemaakt kan worden om verspilling tegen te gaan.
 • We onderhouden zelf onze moestuin en telen onze groenten op een biologische manier
 • We houden kippen die groentenafval verwerken. Dit is uiteraard ook leuk voor jong en oud.
 • We bekijken ook zeker de mogelijkheid om te composteren en zo goed mogelijk te recycleren. 
 • Het feit dat de site zo centraal ligt voor zorg voor personen met een handicap of ziekte maakt dat er veel minder vaak door deze mensen met de auto gereden zal worden. 
 • We hebben aandacht voor het water- en stroom verbruik en noteren deze van het paviljoen om onszelf uit te dagen het de volgende maand nog beter te doen.