Voorbeeldbrieven overheden

Hier vindt u voorbeeldbrieven die u kunt sturen naar de verschillende overheden. De brieven kunnen aangepast worden met eigen gegevens. U kunt deze brieven ook kopiëren in een emailbericht naar de overheden.

U vindt hier tevens namen en adressen van bewindslieden zoals ministers en fractievoorzitters.

Kijkt u ook bij Correspondentie overheden

Hier staan ook brieven vermeld die u zelf kunt gebruiken.  

 

Ik wil u oproepen om zoveel mogelijk de overheden aan te schrijven.

Mogelijke onderwerpen:

- verzoek stralingsvrije zones in Nederland in te richten

- aanspreken op de verantwoordelijkheid om adequate zorg te organiseren voor zieke elektrohypersensitieve mensen

- uw eigen ervaringen en moeilijke situatie door de EHS kenbaar te maken

etc. etc.

Eventueel kunnen we ook een voorbeeldbrief naar u opsturen waarbij u zelf de benodigde gegevens invult. We sturen dan tevens de adreslijst met de betrokken ministeries en fractieleiders toe. S.v.p. dan een mail naar reddingsboei@gmail.com

 

ĉ
Marja Geelhoed,
Feb 12, 2014, 2:13 AM
ĉ
Marja Geelhoed,
Feb 12, 2014, 2:15 AM
ĉ
Marja Geelhoed,
Feb 12, 2014, 2:12 AM
ĉ
Marja Geelhoed,
Feb 12, 2014, 2:41 AM
Comments