Kinderen en ontgiften

Inleiding

Veel kinderen zijn belast met het zeer giftige kwikzilver (o.a. vaccinaties bevatten kwikzilver). Ook aanwezige amalgaamvullingen in de kiezen zijn een bron van vergiftiging van kwikzilver en andere schadelijke zware metalen. Waar men vaak geen erg in heeft is dat kinderen ook via de moeder vergiftigd kan zijn met kwikzilver (de moeder heeft dan ook amalgaamvullingen (gehad). Ontgifting van zware metalen via chelatbildner is zinvol, ook bij kinderen. Of misschien moet ik zeggen: juist bij kinderen. Omdat kinderen zeer vaak en in grote mate geconfronteerd worden met hoogfrequente straling, bijvoorbeeld op school. Deze straling verergert de schadelijke gevolgen van een zware metalen. 

Op deze pagina kunt u verdere informatie vinden over dit onderwerp. 


Een heilpraktiker over kwikzilververgiftiging via de moeder: 

http://www.lorenz-zappe.de/node/7
  Vorgeburtliche Belastung

Eine schwermetallbelastete Mutter gibt bis zu 60% ihrer Schwermetalle während der Schwangerschaft an ihr Kind ab. Versuchen Sie über Ihre Mutter zu erfahren, ob sie

  • zur Zeit ihrer Schwangerschaft Amalgamfüllungen hatte
  • während ihrer Schwangerschaft alte Amalgamfüllungen entfernt wurden
  • während ihrer Schwangerschaft neue Amalgamfüllungen erhielt
Interessante webpagina's
http://www.symptome.ch/blog/schwermetalle-entgiften/
http://www.klinghardtacademy.com/Articles-with-Protocols/DMPS-Challenge.html

Info over kwikzilver
(de informatie is ontleend aan het boek 'Gesund statt chronisch krank' van dr. med. Joachim Mutter) 

Hoe kan een kind een vergiftiging met kwikzilver oplopen?
Kinderen kunnen via verschillende bronnen een kwikzilververgiftiging hebben gekregen:
- via de eigen amalgaam vullingen
- via vaccinaties die kinderen op baby, peuter- en kleuterleeftijd
- via de amalgaamvullingen van de moeder
- uitzonderlijke bronnen zijn ook mogelijk: bijv. het aanraken van of spelen met  het kwikzilver uit een ouderwetse thermometer
 
ad. eigen amalgaam vullingen: oudere kinderen kunnen meerdere amalgaamvullingen hebben dan jongere en kunnen daardoor ook meer belast zijn met de daarin aanwezige kwikzilver

ad. amalgaamvullingen van de moeder; deze vergiftiging kan zijn opgetreden in 3 situaties:
- tijdens de zwangerschap waarbij de moeder al amalgaamvullingen had
- tijdens de zwangerschap werden bij de moeder oude amalgaamvullingen verwijderd
- tijdens de zwangerschap werden bij de moeder nieuwe amalgaamvullingen ingezet 

Wat is amalgaam?
Amalgaam vullingen zijn de zilverkleurige vullingen van kiezen en/of tanden in het gebit. Amalgaam is een mix van verschillende giftige zware  metalen. Amalgaam bestaat uit: 
- 51.5 % kwikzilver
- 20 % zilver (min.)
- 16 % tin (max.)
- 15 % koper (max.)
-   1% zink 
- overige elementen zoals antimon, palladium of nog andere. 

Hoe giftig is kwikzilver?
Kwikzilver is vele malen giftiger dan vele andere giftige stoffen, waaronder arsenicum, lood, fluor en cadmium (Mutter J, 2008; Nascimento AM et al, 2003). Kwikzilver wordt beschouwd als het giftigste, niet radioactieve element. Sommige wetenschappers vatten kwikzilver als de tweede giftigste substantie in het universum op. Op zenuwcellen is kwikzilver 10x zo giftig dan lood.  De giftigheid van kwikzilver wordt versterkt door het tegelijkertijd aanwezig zijn van andere milieugiften zoals andere metalen (bijv gouden kronen in het gebit), hormonen, antiobiotica en pesticiden. Deze milieugiften krijgen we o.a. binnen via de voeding en het leidingwater. Kwikzilver verdampt continu uit de vullingen en richt schade aan in het lichaam waaronder de hersenen (Frediksson A et al, 1996).  Kwikzilver wordt langzaam afgebouwd in het lichaam (bijv. een halfwaardetijd van 18 jaar in de hersenen). Aangezien gedurende een leven veelal meerdere amalgaamvullingen ingezet en vervangen worden, wordt het lichaam dus continu belast met dit zeer giftige metaal. Vele ziekten, waaronder autisme en Alzheimer worden in verband gebracht met kwikzilver e.a. zware metalen c.q. milieugiften. 

De ziekmakende invloed van kwikzilver op het lichaam
  
........... (wordt vervolgd)


Amalgaam nog langer in de tandartspraktijk? 

Je kunt je afvragen waarom dan nog steeds kwikzilver gebruikt mag worden in de tandartspraktijk. Er is een soort van amalgaamoorlog gaande, zie hiervoor de boeken van dr. med. J. Mutter. Door de amalgaamindustrie wordt veel geld verdiend aan de produktie van amalgaam. Deze industrie heeft er alle belang bij dat wetenschappelijk onderzoek dat de schadelijkheid van amalgaam aantoont, onder de tafel geschoven wordt. Tandartsen zijn vaak ook niet goed geinformeerd en zijn niet altijd bereid om zich verder te informeren. 

Voorbeelden van het ontgiften van kinderen. 

De voorbeelden zijn  ontleend aan 'Amalgam - Risiko für die Menschheit, Quecksilbervergiftigungen richtig ausleiten' van Dr. med. Joachim Mutter (ISBN 978-3-89881-522-2).

Een paar opmerkingen vooraf:
- Dit boek is in 2002 geschreven. In die tijd was de ziekmakende invloed van hoogfrequente straling heel veel minder dan hedentendage. Inmiddels stellen artsen als dr. Mutter en dr. Klinghardt dat straling een negatief effect heeft op herstel in het algemeen en het ontgiftigingsproces in het bijzonder. Straling dient gereduceerd te worden bij behandelingen, aldus dr. Mutter en dr. Klinghardt.
- Ik heb geen mening c.q. ervaringen m.b.t. de alternatieve behandelingen zoals in onderstaande tekst staat  vermeld. 
- De ontgiftende middelen die ik zelf gebruik zijn aangeraden door dr. Mutter. Daarnaast gebruik ik geneeskrachtige kruiden (aanbevolen door fytotherapeut S.H. Buhner) ter behandeling van de chronische Lyme e.a. infecties. 
- De onderstaande informatie is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een arts indien zich problemen met uw gezondheid voordoen. De vertaler (M.C. Geelhoed-Oorschot) kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van de aanbevelingen uit deze informatie of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.  
- Chlorella is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. Dr. Mutter waarschuwt in één van zijn boeken om geen met zware metalen belaste chlorella aan te schaffen. Desgewenst kan ik de leverancier doorsturen die een verantwoorde chlorella levert (chlorella met testrapport). De in China geproduceerde chlorella is vaak vervuild met zware metalen. 
- De losse chlorellapoeder (i.t.t. tabletten of capsules) hebben de meest krachtige werking.  

 
De gedeeltelijke vertaling uit het boek 'Amalgam - Risiko für die Menschheit, Quecksilbervergiftigungen richtig ausleiten' kunt u hieronder lezen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Gevalsbeschrijvingen uit de praktijk

De ervaring laat steeds weer zien hoe groot de effecten op de gezondheid zijn wanneer amalgaamvullingen worden verwijderd en daarop aansluitend een ontgiftingstherapie gevolgd wordt.

Voorbeeld uit de praktijk van Dr. Klinghardt (USA):

# Bij een kind dat jaren hyperactief was en zelf geen amalgaamvullingen had, kon in de test toch een kwikzilverbelasting worden vastgesteld. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding heeft het kind via de moeder het kwikzilver opgenomen. De therapie bestond uit dagelijks 6 capsules Chlorella pyrenoidosa en Korianderkruid-extract. Na 6 maanden was het kind volledig hersteld van de hyperactiviteit.  


Voorbeeld uit de praktijk van Dr. med.Bernard Glaser (Duitsland):

# Een meisje van 10 jaar met allergie en huiduitslag. Uit tijdgebrek werd enkel 4 tabletten Chlorella 2x per dag  in een periode van 3 weken gegeven. Na deze 3 weken waren de klachten volledig verdwenen.


Voorbeeld uit de praktijk van Heilpraktiker Diethield Glaser (Duitsland):

# Een jongen van 3 jaar had voortdurend bloederige ontlasting. Uit medisch onderzoek werd niet duidelijk wat hiervan de oorzaak was. De ouders waren angstig en nerveus vanwege het feit dat het kind van darmkanker verdacht werd. Een colonscopie dreigde. De neurokineologische test wees een tarwe-allergie uit. De therapie bestond uit een tarwevrije voeding en een oplopende dosering Chlorella tot 6 tabletten per dag die toegevoegd werden aan de groente. Daarbij werden Bachblüten-Notfall druppels gegeven. Na een week stopten de bloedingen.   


Voorbeeld uit de praktijk van een Heilpraktiker in Freiburg (Duitsland):

# Een 4-jarig meisje had een chronische schimmelinfectie in de vagina met extreme jeuk. Homeopathische middelen konden enkel tijdelijke verbeteringen geven. De therapie bestond uit 3 maal daags 3 capsules Chlorella en Bärlauchtinctuur. Aanvullend daarop werd 'ProSymbioflor' (preparaat dat de darmflora ondersteund) gegeven. Na 3 maanden volledig herstel die een jaar lang aanhield. Het meisje benutte iedere gelegenheid 'haar chlorella' te eten. 


Voorbeeld uit de praktijk van Heilpraktikerin Sabine Schliebusch (Duitsland): 

# Een 19 jarige met door een door neurologen gediagnosticeerde Multipele Sclerose (diagnose op basis van symptomatologie en onderzoek liquor). Wisselende verstoringen in het gezichtsveld en vanuit de voeten toenemende gevoelsstoornissen tot aan de bovenenkel. De patiënte had nooit amalgaamvullingen, noch de ouders, waardoor een kwikzilververgiftiging via de placenta geen sprake kon zijn. De vader had beroepsmatig en ook als hobbyist
 veel met metalen (lood, tin, aluminium, platina, koper) gewerkt en contact gehad met formaline. Bij onderzoek werden zware metalen, voornamelijk organisch kwikzilver (Methyl-Hg) en 'zenuwstoorvelden C5 en C6' gevonden. Oorzaken hiervoor waren een eerder plaatsgevonden ongeval en lumbaalpunctie. Daarnaast een geringe Bisshöhe (?) (opmerking M.C. Geelhoed-Oorschot: dit heeft in ieder geval te maken met de stand van het gebit). Bovendien was er sprake van EBV (?)- en Herpes Zoster virussen. Uitleidingstherapie met geitenmelk, Chlorella en Bärlauch. Ondersteuning van de spijsvertering met 'Bockshornklee-Extract'. Als antivirale therapie Johanneskruidtinctuur en Omega-3 vetzuren. Correctie van het gebit door een gebitsprothese (opmerking M.C. Geelhoed-Oorschot: w.s. een uitwendige prothese) en ook een Cranio-Sacraal therapie doorgevoerd. Ten behoeve van de uitleiding van alumimium werd appelazijn (Malonsäure) gegeven. 
Bij de volgende afspraak was er sprake van afnemende gevoelsstoornissen in de benen en waren de verstoringen in het gezichtsveld niet meer opgetreden. Uit de 'directe Resonance test' (dr. Omura) bleek dat zich in het bereik van C7, L4 en L5 nog zware metalen en virussen bevonden. Ten behoeve van de intracellulaire ontgifting werd Korianderbladtinctuur ingezet. 
Bij de volgende afspraak was de MS-symptomatiek volledig verdwenen en uit de test bleek dat er geen zware metalen meer aanwezig waren. Ter ondersteunening werden psychokinesiologische- en familietherapie ingezet (naar dr. Hellinger). De huisarts gaf als afronding een klassieke homeopatische behandeling.      

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 
Comments