Gif oorzaak van EHS?

3 september
De berichtgeving over ontgifting staat onder 'actueel'. 

Op termijn zal dit onderdeel verder gereviseerd worden. Reden: voortgaand inzicht door de literatuur die ik gelezen heb. 
 
28 maart 2014
Sinds november 2013 gaat het nu een stuk beter met mij. In verband met aanmelding bij een Heilpraktiker (werkt samen met een arts die veel ervaring heeft met ontgiften), las ik opnieuw de door mij beschreven klachten van november 2013. Er is vooruitgang geboekt in mijn gezondheidssituatie. Ik ga naar deze Heilpraktiker op aanraden van bovengenoemde arts en sta bij deze arts ook op de wachtlijst. Met de Heilpraktiker al contact gehad, hij vertelde mij dat Borreliosis (Lyme) niet kan genezen als niet eerst de zware metalen uit het lichaam verwijderd zijn. Ook sprak hij over de relatie tussen Borreliosis en elektrohypersensitiviteit. Deze Heilpraktikter is zelf ook zeer elektrogevoelig geweest en heeft daar soms nog last van. 
 
Heilpraktikers zijn geen artsen, maar hebben wel een opleiding gehad. Ik probeer hier nog meer informatie op mijn website te zetten.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gif en elektrohypersensitiviteit
Gif en elektrohypersensitiviteit  (EHS). Een onderwerp waar al veel over gezegd is en steeds meer over bekend wordt. Ik pretendeer niet de sleutel voor de 'oplossing' voor elektrohypersensitiviteit gevonden te hebben. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen op dit gebied gaande die de moeite waard zijn om te volgen. Momenteel ben ik bezig om (recente) wetenschappelijke publicaties op te zoeken en te lezen. Ik hoop t.z.t. hier meer over te kunnen vertellen. Tegelijkertijd ga ik zelf aan de slag met detoxificatie (zie hieronder). Hoe dit mij allemaal zal vergaan, kunt u lezen op deze website.
 
Mijn belangstelling voor dit onderwerp heeft onder meer te maken met mijn eigen 'gif-geschiedenis'. In de 1e 6 maanden van mijn prenatale bestaan ben ik langdurig en intensief in aanraking geweest met o.a. formaldhyde, een kankerverwekkend gif. Wanneer je belast bent met zulk zwaar gif, kun je ervan uitgaan dat je meer risico op allerlei ziekten loopt dan anderen die niet zo belast zijn.
Sinds het begin dat elektrohypersensitief ben geworden (februari 2012) ben ik gaan nadenken en zoeken naar mogelijke oorzaken. Nadat ik verschillende wetenschappelijke artikelen had gelezen, kwam ik er al snel achter dat de formaldehydevergiftiging een belangrijke rol speelt.
 
Inmiddels ben ik al genoeg aan de weet gekomen om te besluiten tot een detoxificatie met een sterk uitleidend middel. Detoxificatie is het ontgiften van je lichaam: het verwijderen van allerlei ziekmakende giften waaronder zware metalen. Het middel wat bij mij ingezet wordt is DMPS (Dimercaptopropansulfonsaure). Dit middel wordt door een arts intraveneus toegediend, mogelijk meerdere malen. In het kader van detoxificatie worden ook de amalgaam vullingen en gouden kronen uit mijn gebit verwijderd. Amalgaam bevat het giftige kwikzilver dat onder meer opgeslagen wordt in de hersenen.
 
Hoofddoel van detoxificatie is de vermindering van de totale toxiciteit waarvan ik hoop dat dit uiteindelijk een gunstig effect zal hebben op mijn gezondheid. Vermindering van elektrohypersensitiviteit met als neveneffect van detoxificatie? Het zou geweldig zijn als dat bereikt kan worden. Mijn leven is gekraakt en kapot gemaakt door de elektrohypersensitiviteit. Eigenlijk moet ik het preciezer omschrijven: mijn leven is kapot gemaakt door de overmaat aan hoogfrequente straling, waarbij de Nederlandse overheid als schuldige aangewezen moet worden. U zou hiertegen in kunnen brengen: ´je vertelt van je eigen gif-geschiedenis: daarom ben je gevoeliger dan anderen voor straling. Je hebt gewoon dikke pech dat je EHS hebt gekregen.´ Mocht u zo denken, dan wil ik daar het volgende over opmerken. Ook al ben ik door mijn medische achtergrond gemiddeld meer kwetsbaar voor EHS dan anderen, dan heb ik nog het recht op een leven in Nederland. Een leven waar ik de dingen kan doen die ik wil (o.a. betaald werk verrichten) in een voor mij veilige, dus stralingsvrije, omgeving.
 
De stappen die ik zet om de elektrohypersensitiviteit te verminderen zie ik als een soort experiment dat ik op mijzelf toepas. Ik ben al sinds het begin van deze ziekte hiermee bezig. De detoxificatie past binnen dit geheel. Ik doe daar graag verslag van het hele gebeuren rond detoxificatie en het verloop van de elektrohypersensitiviteit. Omdat ik denk dat mogelijk ook andere elektrohypersensitieve personen er iets aan kunnen hebben.
 
Ik ga verslag doen op twee manieren: regelmatige 'metingen' en theoretische onderbouwing. Bij de metingen moet niet gedacht worden aan maat en getal of instrumenten waarmee iets bij mij gemeten zal worden. Ik doel hiermee op de ervaringen die ik t.a.v. de mate van elektrohypersensitiviteit zal opdoen tijdens het hele proces van detoxificatie. Of korter gezegd: merk ik het effect van detoxificatie op de elektrohypersensitviteit? En zo ja, hoe dan? Op verschillende momenten zal ik 'metingen' doen, te beginnen met een aantal 0-metingen. De metingen kunt u vinden onder het kopje 'metingen'.
Ook de theoretische onderbouwing moet niet helemaal strikt worden genomen. Naast ter zake doende (wetenschappelijke) artikelen, zal ik ook zelf gedachten en hypothesen aandragen. 
 
 
Metingen
 
De 0 metingen
 
De 0 metingen kunnen gezien worden als uitgangssituaties waarbij nog niet ontgift is (nog geen amalgaam/ goud uit het gebit en tevens nog niet ontgift met DMPS). Om enigszins na te kunnen gaan of de ontgifting effect heeft op de elektrohypersensitiviteit zou een vergelijking gemaakt moeten worden tussen de ervaringen met  elektrohypersensitiviteit vóór en na de ontgifting. Ik zal hierbij zoveel mogelijk is uitgaan van dezelfde situaties. 
 
Andere belanghebbende factoren
 
Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op mijn ziekteverloop. Ik beschrijf dit vanuit mijn eigen gezichtspunt. Sinds dat ik in 2010 ziek ben geworden (m.n. ernstige gewrichtsklachten) zijn er steeds meer klachten bijgekomen. Ik ben in 2011 en 2012 kortdurend bij specialisten geweest die niets konden diagnosticeren. Daarnaast ben ik steeds zelf bezig geweest om mijn gezondheid te verbeteren (veel bewegen, oefenen, wandelen, fietsen, fytotherapie / kruiden).Om dit even chronologisch neer te zetten:
2010: reuma-achtige klachten, pijn aan ledematen, uitval van arm, gevoelloosheid vingers, tenen
2011: ernstige huiduitslag, algehele malaise
2012: ernstige huiduitslag, Borreliosis (ziekte van Lyme), zelf laten testen, en later bevestigd door infectioloog, het toeslaan van de EHS, Multipele Chemische Sensitiviteit (MCS)
Sinds ik wist van de Borreliosis heb ik geprobeerd deze te bestrijden met kruiden (o.a. Kaardebol druppels om 2012, in 2013 gevolgd door de aanbevolen kruiden uit het Buhner-Protocol). Sinds 2013 is de behandeling volgens het Buhner-Protocol succesvol gebleken en is dit nog steeds. Ik meen dit te moeten concluderen omdat ik een grote beterschap heb ervaren sinds ik deze kruiden inneem.
 
Opvallend is dat de klachten die veelal genoemd worden bij EHS grote overeenkomsten vertonen met klachten van chronische Borreliosis. Maar ook de klachten die samengaan met MCS lijken op die van de EHS. Zowel EHS, Borreliosis als MCS houden elkaar mijns inziens in stand en versterken elkaar. Bijvoorbeeld: als de EHS toeneemt omdat er meer straling is, nemen ook de klachten van de MCS toe. Het wordt dan ook moeilijk om te onderscheiden waar de klachten precies door veroorzaakt worden. Zo komt het voor dat ik denk veel last te hebben van de vuile stroom van de cv, maar dat ik uiteindelijk achter kom dat het gaat om een geurprobleem (MCS). Het is wel belangrijk om dit te achterhalen zodat je weet wat je eraan moet (kunt) doen. Overigens benoemt o.a. Genuis dat deze ziekten heel duidelijk gelinkt aan elkaar zijn en presenteert hij een model waarin dit beschreven wordt.
 
Het is moeilijk vast te stellen of detoxificatie an sich effect heeft op de EHS omdat er zoveel meespeelt. Maar ik wil toch een poging wagen.
 
 
Mineralen en vitaminen
.............................
 
Buhner-protocol - geneeskrachtige kruiden
.............................
 
 
 
 
Metingen na DMPS toediening
 
>> 1e DMPS toediening 
     (27 januari 2014)
 
Voorbereiding op de behandeling
Ter voorbereiding op deze toediening heb ik een aantal middelen ingenomen die door dr. J. Mutter aanbevolen worden. Eigenlijk had ik moeten wachten met de DMPS omdat nog niet alle amalgaam uit mijn gebit verwijderd is. De reden waarom ik toch begonnen ben is dat er sprake is van enige tijdsdruk. Als detoxificatie een positief effect zou hebben op de EHS zou dit mogelijk kunnen betekenen dat ik niet hoef te verhuizen. Het is zaak om dat in deze winterperiode duidelijk te krijgen. Ik ben nu zeer gevoelig voor straling: in mijn huis, zelfs in kamers niet grenzend aan de straatkant voel ik wanneer mensen op straat zijn (hun mobiels). Vanwege de koude en regen etc. is het nu nog rustig op straat. Maar dat zal veranderen als de zomer nadert. Als de EHS tegen die tijd niet verbeterd is, verwacht ik grote problemen in huis te krijgen.
 
Voorbereiding op de reis
Ter voorbereiding op de reis (ongeveer 3 u. heen en 3 u. terug met pauzes) heb ik een hoofddeksel gemaakt van radiatorfolie en die nog weer extra beveiligd met 3 dunne lagen aluminium folie. Daarover heen een grote sjaal, die ook nog eens het hoofddeksel op z'n plaats hield. Dit hoofddeksel heb ik opgedaan op momenten dat ik teveel last kreeg van de straling onderweg. Omdat er altijd sprake is van reflectie, heb ik het hoofddeksel niet langdurend op gehad. (Reflectie: omdat het hoofddeksel van achteren langer is dan aan de voorkant, weerkaatst de straling die van voren komt en krijg je die vervolgens 2x in je hersens. Reflectie kan enigszins voorkomen worden door je hoofd naar voren te buigen, wat je overigens niet lang volhoud. Verder zou een afscherming in de vorm van een 'burka' ook de reflectie kunnen minimaliseren. Ik heb hier geen ervaring mee). Meestal heb ik wat bekijks, mogelijk omdat ik er met kap en sjaal uitzie als een moslim-vrouw. 
 
Een tweede voorbereiding betrof de pijnstilling die veroorzaakt zou worden door de masten die ik zou passeren. Het was sinds februari 2012 dat ik voor het eerst zo'n lang traject met de auto zou rijden (mijn man reed, ik zou niet aanraden om zelf zo'n traject te rijden). Normaalgesproken zou ik veel aspirine nemen (ongeveer 4 stuks). Maar omdat ik niet wist of en hoe Aspirine zou interfereren met DMPS, durfde ik dat niet aan. Voor de pijnstilling heb ik gemberpoeder genomen (cracker met abrikozenjam met een koffielepel gemberpoeder, de eerste cracker voorafgaand aan de reis en twee onderweg, ook de terugweg gemberpoeder genomen). Ik heb 1x gepauzeerd op de heenreis en 1x op de terugreis op een parkeerplaats langs de snelweg. Het was tijdens de pauzes niet nodig om te aarden (met blote voeten op de straat staan). Toen ik aangekomen ben op de plek van bestemming heb ik op de parkeerplaats wel even geaard.
 
De ervaringen met de behandeling
De dokterspraktijk was een volledige foute plek voor elektrosensibele mensen. Het stikte van de spaarlampen aan de het plafond in het gehele gebouwtje. Daarnaast was het druk en werd ik dus gek van de smartphones. Ik had voor de zekerheid mijn stralingsvrije t-shirt meegenomen en deze op mijn hoofd gehangen. Ook in de spreekkamer van de arts foute tl-verlichting en w.s. dect telefoon e.o. mobiele telefoon. Het was dat betreft een regelrechte ramp. Een volgende keer gaat er een volledig beschermd hoofddeksel op. Ik zal een nieuwe moeten verzinnen, want het ding voor in de auto is ongeschikt vanwege de grootte. De doktersassistente heeft van mij een cursus 'sociale vaardigheden' aangeboden gekregen.......................
Na een klein formuliertje in te hebben gevuld moest ik urine afstaan. Daarna even wachten en vrij snel naar de huisarts. De arts was zeer vriendelijk, een kort gesprek, injectie geven en verzoek om na een uur weer urine afgeven. De arts vertelde o.a. het kwikzilvergehalte in de urine maatgevend is voor al dan niet continueren behandeling.  
 
We zijn weg gereden en vonden een rustige plek bij een begraafplaats waar we in de auto meegenomen broodjes en koffie konden nuttigen. We zeiden nog tegen elkaar: je maakt wat mee als je EHS hebt. Na een uurtje terug, de 2 urinemonsters werden in een enveloppe gedaan die ik zelf moest posten. De urine wordt onderzocht in een laboratorium en na 10 dagen kon ik bellen voor de uitslag. Ik had op z'n minst een A4tje verwacht met de procedure, maar niets van dat alles. Ik wil in ieder geval een kopie van dat urine onderzoek. Rekening volgt nog.
 
De dag na de injectie heb ik nogal hoofdpijn gekregen. Ik weet nog niet zeker of ik op korte termijn voor een tweede DMPS injectie ga. Misschien is het verstandiger om eerst alle amalgaam eruit te laten halen. Ter ondersteuning van de ontgifting gebruik ik nog een aantal middelen: chlorella (15 tot 20 gr. per dag) en zeolith (1 eetlepel per dag). Inname van zeolith kan niet gecombineerd worden met vitaminen, mineralen of medicatie. Omdat ik vaak en veel vitaminen en mineralen inneem, neem ik 's ochtends vroeg de zeolith in.
 
(5 februari 2014)
Uit het urineonderzoek is een nogal hoog kwikgehalte gekomen: 147 ug na de DPMS toediening, terwijl dit onder 2 ug zou moeten zijn. Er ziit ook te veel koper in. Bij mij is direct de vraag opgekomen of mijn huidige ernstige klachten met de kwikvergiftiging te maken hebben. Onderstaande websites gaven alvast wat informatie:
Ik neem contact op met mijn eigen huisarts voor verder onderzoek. Indien op deze wijze een zware-metaal-vergiftiging wordt vast gesteld, zijn er in Duitsland mogelijkheden voor gedeeltelijke vergoeding van de DPMS behandeling (je moet dan in Duitsland verzekerd zijn). Inmiddels heb ik ook overlegd met een specialist en moet ik inderdaad wachten met verdere DMPS totdat alle amalgaam eruit is gehaald.     
 
Zentrum der Gesundheit heeft ook interessante info over ontgifting:
 
(27 februari 2014)
 
Mijn eigen huisarts werkt niet mee. Ik had gevraagd of zij de DMPS zou willen bestellen hetgeen zij heeft geweigerd. Inmiddels via een apotheek een adres van een arts die DMPS kan voorschrijven. Ik moet nog contact opnemen. In overleg met een specialist, hebben we besloten zelf de DMPS toe te dienen (intramusculaire of subcutane injecties). Jan is verpleegkundige en heeft hiertoe de mogelijkheden. Volgende week wordt ook de linkerkant van het gebit aangepakt: amalgaam en goud eruit. Daarna kan ik verder met DMPS.
 
 
-DMPS is moeilijk aan te komen. Ivm de kosten wil ik eigenlijk niet meer terug naar huisarts in Wesel.
- ben begonnen met snuffelen aan DMSA, klinkt beetje belachelijk, maar er is effect geregistreerd door mensen met een kwikzilververgifitiging
zie:

 

 
Theoretische onderbouwing
 
Wetenschappelijke publicaties en boeken die i.v.m. gif-belasting interessant zijn: 

* Kwikzilververgiftiging (lekkende amalgaam vullingen in kiezen) opgevat als oorzaak voor EHS

http://toxcenter.org/klin-tox/uwg-krank/elektrosensibilitaet.pdf

* 'Lass dich nicht vergiften' door Dr. Med. Joachim Mutter

http://www.amazon.de/Lass-dich-nicht-vergiften-Alternativheilkunde/dp/3833824999#_

* The Medical Perspective on Environmental Sensitivities  By: Margaret E. Sears (M.Eng., Ph.D.) May 2007

* Sensitivity-related illness: The escalating pandemic of allergy, food intolerance and chemical sensitivity, Stephen J. Genuis, Science of the Total Environment 408 (2010) 60476061

Een aantal van deze documenten zijn hieronder bijgevoegd.  

 

 
Opmerkingen
 
Het boek van dr. Mutter is een zeer gedegen boek met veel medische informatie wat goed te volgen is. Al lezende ga je begrijpen waarom allerhande milieugiften gevaarlijk zijn. En dat het zeker voor zieke mensen, waaronder naar mijn idee ook elektrohypersensitieve personen, belangrijk is om zoveel mogelijk van dat gif kwijt te raken. De boodschap van Mutter is: ga gezond leven en doe dat op alle terreinen, niet in de laatste plaats op het terrein van voeding. Voor (ernstig) zieke mensen geldt dat er zware ontgiftingsmiddelen ingezet moeten worden. In ieder geval in de eerste periode van ontgifting.
 

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

Ċ
Marja Geelhoed,
Jan 15, 2014, 6:18 AM
Ċ
Marja Geelhoed,
Jan 15, 2014, 6:12 AM
Comments