Dominees

speciaal voor dominees, voorgangers en pastores (laatst bijgewerkt oktober 2018)


Punt 1. Vooralsnog is EHS een zelfdiagnose. In sommige landen is het erkend als een handicap. Wij kennen ondertussen  veel mensen die tevens Lyme hebben. Verder valt me op dat mensen die ontdekken dat ze gevoelig zijn geworden voor draadloze apparatuur ontdekken dat er veel internationaal wetenschappelijk onderzoek op de plank ligt.

Punt 2. Mensen die elektrogevoelig zijn ondervinden vaak ernstige pijnen. Wanneer dit bij een medemens bekend is en vervolgens die medemens de pijn vergroot met draadloze apparatuur (bijvoorbeeld met de drogreden dat er niets is aangetoond)  gaat hij willens en wetens in tegen het grote gebod (de Eeuwige liefhebben boven alles en je naaste als jezelf). Het is dus dringend noodzakelijk dat theologen deze wantoestand aan de kaak gaan stellen. Er is dus een parakleet nodig voor elektrogevoeligen. Er is een Duitse theoloog die je al is voorgegaan: Werner Thiede (Pfarrer in de Ev.-Luth. Kirche) en apl. Professor für Systematische Theologie met zijn boeken "Die digitalisierte Freiheit'' en "Mythos Mobilfunk''.

Punt 3. Een opmerking van theologische aard: In Micha 5:13 staat dat - voorafgaand aan het toekomstige Vrederijk - de Eeuwige de gewijde palen uit het midden van zijn volk zal (laten) uitrukken. Een soortgelijk vers staat in Jes. 27:9. Ik ga ervan uit dat die zendmasten gelijk meegenomen worden. En dat zal dan - denk ik - ook wel gelden voor de rest van de wereld.

Punt 4. Meer een ethische vraag: Mag je dit neurologisch symptoom iemand toewensen? Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die ontkent dat je pijn hebt door draadloze apparatuur. Immers als het niet bestaat, maakt het ook niet uit of je het iemand toewenst. Zo van: ''krijg de EHS!''

Punt 5. Voor  mensen die zich afvragen of er nog meer gevolgen zijn - dus naast het effect van straling van digitale media op zich -verwijs ik naar de boeken van Manfred Spitzer.

a. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.

b. Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert.

Punt 6. Want vind je van de reclame van de smartphones? Vind je het religieus ? Of vind je het meevallen? 
Denk aan: '' I can see in the dark'', ''the future is exciting'', ''Own the day, own the night'', ''Life companion'', ''Voel je vrij'', ''My life powered by..''

Punt 7. Hoe lees je hoofdstuk 2 van de 2e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen? Bijvoorbeeld vers 11?
''...En daarom zal God hun een krachtige dwaling  (vlgs HSV werking van dwaling) zenden, zodat zij de leugen geloven.'' Wanneer je als gelovige elektrogevoeilig bent geworden [EHS hebt gekregen] wordt dit wel heel concreet. Maar hoe zie je dit als theoloog ?

Punt 8. Het venijn zit hem in de staart. Verwachting is dat het grote publiek langzaam doordrongen raakt dat vele uren boven je smartphone zitten staren niet gezond is. Dat klopt natuurlijk ook. Er is bv aangetoond dat je er dommer van wordt. Maar de telecomindustrie is erbij gebaat om het gevaar van de straling zelf weg te moffelen. Money money money. Die money is een belangrijke reden voor de politiek om de status quo te handhaven. Voor de licensies is nl. veel geld betaald door onze overheid aan de telecomindustrie. En dat zou dan best eens teruggevorderd kunnen worden. En het aan smartphones verslaafde electoraat wil je toch ook niet kwijt als politieke partij. Kijk verder ook eens op de site stopumts.nl 

Punt 9 wordt nog gecomponeerd.

Jan GeelhoedComments