Correspondentie overheden

Op deze pagina kunt u de correspondentie lezen tussen ons en de verschillende overheden. Kijkt u in de onderliggende bestanden. Deze brieven kunt u voor uw eigen correspondentie met overheden gebruiken.
 
2014
Correspondentie Ministerie VWS
11 februari         eerste brief 'Noodkreet ernstig zieke elektrosensitieve mensen'
19 maart           tweede brief 'Noodkreet ernstig zieke elektrosensitieve mensen' (meer uitgewerkt)
 
Correspondentie D66
 
ĉ
Marja Geelhoed,
Mar 19, 2014, 4:28 AM
ĉ
Marja Geelhoed,
Mar 15, 2014, 11:37 PM
Comments