Wie zijn wij?

 
 
Wij zijn Jan en Marja Geelhoed. We zijn stralingsslachtoffers. Marja kon de in Nederland sterk toegenomen straling niet langer verdragen. Met 'straling' hebben we het over: zendmasten met GSM, UMTS, G4, Tetra, Dect-telefoons, draadloos internet, hotspots, smartphones, mobiele telefoons, tablets en nog veel meer. Nederland is er bezaaid mee, voor elektrosensibele mensen is dit geen doen meer. De nood is hoog: lees de verhalen op stopumts.nl. http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/
 
Vanaf februari 2013 tot oktober 2016 hebben we in de Eifel in Duitsland gewoond. Voorheen Zeeuwen die erg naar hun zin woonden in Vlissingen. Alles moeten achterlaten: huis moeten verkopen, weg van familie, wennen aan een nieuw land en cultuur. Een zware dobber, omdat dit alles niet op vrijwillige basis is. Inmiddels zijn we terug in Nederland. Niet omdat het zo goed gaat met Marja. Maar het wonen in eenzaamheid was niet langer op te brengen. Hier in Nederland leiden we een moeilijk, door de straling geteisterd leven. Indien de gezondheidssituatie van Marja in de komende jaren niet verbeterd, zullen we genoodzaakt zijn om met pensioenering van Jan opnieuw Nederland te verlaten. Maar dan wordt het een emigratie voorgoed. 
 
Op deze website kunt u lezen wat ons is overkomen. Vanaf begin 2012 tot heden. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.
 
 
 
Een verdere kennismaking met ons.
 
Jan is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, bezoekt ouderen thuis. Heeft ook enige tijd als manager en teamleider in verpleeghuis en psychiatrisch ziekenhuis gewerkt. Is momenteel werkzaam in Nederland en verblijft daar gedurende de werkdagen. Werken in Duitsland is voor hem niet echt een optie. Op 54-jarige leeftijd geef je niet zomaar je leuke baan en vast contract op, zeker niet in de economische crisis waarin we verkeren. Eén van de wrange gevolgen van het feit dat we Nederland uit moesten: de halve week gescheiden van elkaar leven. Dat hadden wij ons anders voorgesteld..........
 
Marja is maatschappelijk werkster (sinds 1995) en sociaal wetenschapper (Algemene Sociale Wetenschappen, sinds 2005). Een laatbloeier: in de 80-er jaren nog werkzaam als ongediplomeerde verpleeghulp, om later een HBO- en universitaire opleiding af te ronden. Werkervaring op verschillende terreinen: medewerker en maatschappelijk werkster daklozenzorg Leger des Heils, beleidsmedewerker Leger des Heils, consulent Landelijke Organisatie Cliëntenraden, maatschappelijk werkster Bouman Verslavingszorg, gezinscoach Leger des Heils. De laatste jaren in Zeeland het plan opgevat een eigen bedrijf (op-maat-dienstverlening aan mensen met drankproblemen), het werkplan en de modules lagen klaar om tot uitvoering over te gaan. Totdat Marja in februari 2012 ernstig ziek werd door de straling en dit een smerige streep door de toekomstplannen trok.
 
Goed opgeleid, prima kwaliteiten en ruime beroepservaring, veel (innovatieve) aspiraties en enthousiasme: dit alles blijkt er opeens in deze samenleving niet meer toe te doen. Mensen die ziek worden van straling zet je gewoon aan de kant en sluit je uit van de arbeidsmarkt. Welk een brutaliteit en grove overschrijding van het recht op werk. De Nederlandse overheid en samenleving komt hiermee, wat ons betreft, niet weg. 
 
 
Wij dagen Nederlandse politici uit:
Op grond van welke argumenten onthoudt u Marja en andere stralingsslachtoffers de mogelijkheid om te  werken?  Wat is de reden dat t.a.v. stralingsslachtoffers het recht op werk - één van de universele mensenrechten - geschonden wordt door de Nederlandse overheid?  
Wij verwachten dat u zich verantwoordt naar ons.    
 
Schandelijk is dat Marja nu zelf voor haar AOW-premie moet dokken. Indien zij een baan in Duitsland had gehad of nog woonachtig in Nederland zou zijn, zou dit niet betaald moeten worden. Dus niet alleen uitgesloten zijn van werk, maar ook nog eens financieel afgestraft worden???? Het is werkelijk te gek voor woorden.