Biografia/Biography 2014

 Andrzej Wierciński  urodził się 21 listopada 1995r. w Warszawie. Podejmuje  regularną naukę muzyki w wieku 6 lat w Państwowej Ogólnokształcącej  Szkole Muzycznej  I  i  II st. nr 3  im. G. Bacewicz w Warszawie w klasie fortepianu  Ramiro  Sanjinesa.  Od  2010 roku naukę kontynuuje w klasie fortepianu  Anny Jastrzębskiej-Quinn w Ogolnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im.  Z. Brzewskiego w Warszawie. Od 2014r. studiuje u Prof. Wojciecha Świtały w Akademii Muzycznej w Katowicach.

 Wśród  jego najważniejszych osiągnięć artystycznych na uwagę zasługują: 

           I miejsce na 46 Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie, 2015

           I miejsce na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Golden Ring" w Słowenii, 2014

          I miejsce na VI Międzynarodowym Chopinowskim Konkursie Pianistycznym w Budapeszcie, Węgry, 2014

        Finalista konkursu oraz Specjalna Nagroda dla najlepszego pianisty z Polski  na   X Międzynarodowym Chopinowskim Konkursie Pianistycznym  w Darmstadt, Niemcy, 2013

         I miejsce na I Konkursie Pianistycznym dla Dzieci i Młodzieży im. F. Chopina, Warszawa, 2012

         I miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych I i II st., Warszawa, 2013, w duecie fortepianowym z Karoliną Le Thu Quynh

I miejsce  i  nagroda za najlepsze wykonanie utworu K. Szymanowskiego na XVII Ogolnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, 2012

I miejsce na VIII Ogolnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Konin – Zychlin, 2011

I miejsce  i  nagroda za najlepsze wykonanie utworu M. Moszkowskiego na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach, 2011


Uczestniczył w V Ogolnopolskim Forum Pianistycznym w Płocku w 2011r.

W 2012r uczestniczył w kursie pianistycznym Morningside Music Bridge w Mount Royal University w Calgary, Kanada.

Jest laureatem Stypendium Artystycznego im. F. Wybrańczyka fundacji Sinfonia Varsovia.

Otrzymał masterclasses od Katarzyny Popowej-Zydroń, Andrzeja Jasińskiego,  Andre Laplante, Krzysztofa Jablońskiego i Waldemara Wojtala.


Andrzej Wierciński  was born Nov. 21st 1995 in Warsaw, Poland.  He takes a regular musical training at the age of 6 in the G. Bacewicz School of Music in Warsaw, with Ramiro Sanjines as his piano teacher. Since 2010, enrolled in the Z. Brzewski School of Music in Warsaw, he continues his piano studies with Anna Jastrzębska-Quinn. Since 2014 he is a student of Prof. Wojciech Świtała in Academy of Music in Katowice, Poland.

Among his most important artistic achievements are worth mentioning:

        1st Prize at the 46th National Chopin Piano Competition Warsaw, Poland, 2015

        1st Prize at the X International Piano Competition "Golden Ring" in Slovenia, 2014

        1st Prize at the VI International Chopin Piano Competition in Budapest, Hungary, 2014

        Finalist and a Special Prize for the best contestant from Poland at the X International Chopin Piano Competition in Darmstadt, Germany, 2013

        1st Prize at the First F. Chopin Piano Competition for Young Pianists, Warsaw, Poland, 2012     

        1st Prize at the National Auditions of Schools of Music, Warsaw, 2013, in piano duet with Karolina Le Thu Quynh

        1st Prize and a Special Prize for the best performance of a work by Karol Szymanowski at the XVII National Piano Competition in Konin, 2012

        1st Prize at the VIII National Piano Festival "Chopin Interpretations of the Young", Konin - Zychlin, Poland, 2011 

        1st Prize and a Special Prize for the best performance of a work by M. Moszkowski at the Fourth International M. Moszkowski Piano Competition in Kielce, Poland, 2011.He participated in the Fifth National Piano Forum  in Plock, Poland, in 2011.      

In 2012 he took part in Calgary's Mount Royal University Morningsite Music Bridge, Canada.

He had been awarded the Sinfonia Varsovia Fundation's F.Wybrańczyk Artistic Scholarship.

He has received masterclasses from Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Jasiński, Andre Laplante, Krzysztof Jabloński and Waldemar Wojtal. 

 

Comments