flora WPN

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
Obszar Ochrony Ścisłej "Sarnie doły"
1.06.2010
 
 
Pełnik europejski (Trollius europaeus)
Pogranicze Obszaru Ochrony Ścisłej "Trzcielińskie Bagno"
12.05.2011
 
 
Kosaciec syberyjski (Iris sibirica)
Uroczysko "Kątnik"
6.06.2011
 
 
Fiołek mokradłowy (Viola stagnina syn. Viola persicifolia)
Gatunek z czerwonej listy roślin Polski - wymierający,krytycznie zagrożony (E)
Uroczysko "Kątnik"
6.06.2011
 
 
Dzwonek boloński (Campanulla bononiensis)
Okolice Jeziora Góreckiego
8.08.2012
Comments