Regulamin


REGULAMIN

1.  Organizatorem konkursu czytelniczego Wielka Liga Czytelników jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach

·          koordynator konkursu Janusz Piper (nauczyciel bibliotekarz),

·          współorganizatorzy: Małgorzata Wilk, Mariola Stenka (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), Anna Żurek, Aleksandra Matuszny (nauczyciele j. polskiego) Robert Lipiński (nauczyciel w-f i religii), Magdalena Dorota (nauczyciel plastyki).

2.  Współorganizatorami konkursu są:

·         Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach – Iwona Müller,

·         Przewodnik Dla Mieszkańców – informator dla mieszkańców Katowic,

·         Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku – koordynator konkursu w Sanoku

3.  Wielka Liga Czytelników to międzyszkolny konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z rejonu Katowic i Sanoka.

4.  W roku szkolnym 2012/2013 konkurs odbywa się równolegle w dwóch miastach: Katowicach i Sanoku.

5.  Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach klasowych: kl. 1-3 i 4-6.

6.   Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:

·         promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,

·         kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

·         rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą

·         promowanie wartości rodzinnych, w tym wartościowego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

·         promowanie twórczości dziecięcej,

·         rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.

·         nadanie prestiżu konkursom czytelniczym

7.  Konkurs przebiega w dwóch etapach:

·         pierwszy – etap szkolny,

·         drugi – finałowy, wyłaniający zwycięzcę.

8.  Etap pierwszy prowadzony przez nauczyciela w szkole macierzystej ma zasadnicze znaczenie, a jego celem jest wyłonienie trójki finalistów, którzy indywidualnie zebrali największą sumę punktów

9.  Uczestnicy konkursu mogą zdobywać punkty poprzez:

·         czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów (lista książek będzie dostępna na stronie internetowej konkursu www.wielkaliga.pl),

·         za udział i zajęcie wysokich miejsc w innych konkursach czytelniczych rekomendowanych przez Organizatorów (lista konkursów wraz z punktacją będzie dostępna na stronie internetowej konkursu www.wielkaliga.pl)

10.    Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne, związane tematycznie z daną książką (np. wyszukiwanie daty napisania książki, ortografia - pisownia wyrazów z danej książki, wyszukiwanie znaczenia wyrazów, działania matematyczne na liczbach pojawiających się w danej książce, tłumaczenie wyrazów na  j. angielski).

11.    Dozwolona jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice jednak nie powinni wypełniać testu zamiast dzieci, ale nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji.

12.    Etap szkolny konkursu rozpoczyna się 15 października  2012 r. i trwa do 4 marca 2013 r. Chęć udziału w konkursie uczeń może zgłaszać do 15 stycznia 2013 r.

13.    Każdy uczestnik jednorazowo może wypożyczyć do 2 wybranych tytułów z listy Wielkiej Ligi Czytelników, a po formularz z pytaniami (do każdej książki jeden) zwraca się do organizatora etapu szkolnego (np. bibliotekarza, polonisty, pedagoga). W ciągu jednego miesiąca można przeczytać dowolną ilość książek.

14.    Za każdy formularz z prawidłowymi odpowiedziami można uzyskać 100 punktów.

15.    Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 65 punktów. Uzyskane punkty z zaliczonych testów sumują się.

16.    Uczniowie mogą oddawać formularze do 4 marca. Po tym terminie należy podsumować zdobyte punkty. Osoby, które zdobędą powyżej 300 punktów dostają szansę udziału w Wielkim Finale. Do finału przechodzi troje najlepszych zawodników w każdej z kategorii klasowych (1-3 i 4-6) z danej szkoły. W wyjątkowych przypadkach do finału można zakwalifikować osoby, które nie uzyskały minimum 300 pkt. W przypadku, gdy więcej niż 3 uczniów uzyska w danej szkole powyżej 300pkt organizator etapu szkolnego może zakwalifikować do finału 3 osoby z najwyższą punktacją lub przeprowadzić półfinał szkolny.

17.    Szkoła deklarująca chęć uczestnictwa w konkursie otrzymuje od organizatorów pakiet testów wraz z kluczami odpowiedzi. Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmujemy do 31 stycznia 2013 r. poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie::

·                      info@wielkaliga.pl, tel/fax 32 251 06 88 (szkoły katowickie)

·                     biblioteka@biblioteka.sanok.pl, tel. 13 46 45 750, w. 34 (szkoły sanockie).

18.      Finał przeprowadzony zostanie w dwóch miastach: Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 1) i w Sanoku. Planowany termin marzec/kwiecień 2013 r. Uczestnicy Finału mogą przyjść na turniej wraz z rodzicami/opiekunami, którzy będą wspierać ich poprzez doping oraz pomoc w realizacji niektórych zadań. Finał będzie miał formę drużynowych potyczek literackich połączonych z innymi atrakcjami dla rodzin (np. zabawa „Rodzina na medal” – wykonywanie zadań przez rodziny, zdobywanie sprawności; występy artystyczne solistów i zespołów dziecięcych). Całość imprezy odbędzie się pod nazwą „II Wielka Zabawa Rodzinna”.

19.      W wyniku nieprzewidzianych sytuacji, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Wielkiej Ligi Czytelników. Każdorazowo, informacja o zmianie tego dokumentu będzie  udostępniona na stronie internetowej konkursu: www.wielkaliga.pl.


 

 


 

Comments