Khatam Surah 36‎ > ‎

Surah Yasin

{36}

YASIN (Hai manusia) 1~83 ayat.

Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

 

1. Yassin.

2. Demi Quran yang hakim.

3. Sesungguhnya engkau (adalah) dari orang-orang yang diutus.

4. Atas jalan yang lurus.

5. Yang diturunkan oleh yang gagah, penyayang.

6. Supaya engkau ancam kaum yang bapa-bapa mereka tidak diancam, lalu mereka lalai.

7. Sesungguhnya telah wajib putusan (azab) atas kebanyakan mereka lantaran mereka tidak (mahu) beriman.

8. Sesungguhnya kami pasangkan belengu-belangu dileher-leher mereka hingga ia sampai kedagu-dagu (mereka) lalu mereka terdonggak.

9. Dan kami adakan sekatan didepan mereka dan sekatan dibelakang mereka, lalu kami tabiri (pandangan-pandangan) mereka, hingga tidaklah bisa mereka melihat.

10. Dan (jadi) sama sahaja atas mereka, mahu pun engkau ancam mereka, tidak akan mereka beriman.

 

11. Engkau hanya (perlu) mengancam orang-orang yang (kira-kira)  bisa mengikut peringatan dan takut kepada (Tuhan) pemurah dalam (urusan) ghaib. Oleh itu, gemarkan lah dia dengan keampunan dan ganjaran yang mulia.

12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menulis apa-apa yang mereka kerjakan dan (menulis) bekas-bekas mereka, kerana tiap-tiap suatu kami kumpulkan dia di imam yang nyata (lauh mahfuzh).

13. Dan adakan lah bagi mereka satu perbandingan (iaitu) penduduk-penduduk negeri itu, tetakala datang kepada mereka utusan-utusan.

14. (Iaitu) tetakala kami kirim kepada mereka dua (utusan), lalu mereka dustakan mereka berdua, lalu kami teguhkan dengan ketiga lalu mereka  berkata “sesungguhnya kami (ini) diutuskan kepada kamu”.

15. Mereka jawab; “kamu tidak lain melainkan manusia seperti kami, dan (Tuhan) pemurah tidak turunkan suatu, kamu tidak lain melainkan berdusta”.

16. Mereka berkata; “Tuhan kami tahu, bahawa sesungguhnya kami diutus kepada  kamu”.

17. “Dan tidak ada (kewajiban) atas kami melainkan penyampaian yang nyata”.

18. Mereka berkata; “sesungguhnya kami merasa  sial dengan kamu. Jika kamu tidak berhenti, nescaya kami rejam kamu, dan akan mengenai kamu azab yang pedih dari kami”.

19.  Mereka jawab; “sial kamu itu (ada) berserta kamu, adakah (sial) jika kamu diingatkan ? bahkan (adalah) kamu kaum yang melewati batas”.

20. Dan datang dari hujung kota itu seorang dengan terburu-buru, ia berkata; “hai kaum ku ! turutlah utusan-utusan itu”.

21. “Turutlah mereka yang tidak meminta upah dari kamu, sedang mereka orang-orang yang terpimpin”.

JUZUK KE 23.

22. “Dan  mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang jadikan daku, pada hal kepadanya  kamu akan dikembalikan”.

23. Apakah (patut) aku mengambil, selain daripadanya, beberapa tahun yang jua (Tuhan)  pemurah mahu beri bincana kepada ku, tidak lah pertolongan  mereka bisa menolak sedikit pun (kesusahan) daripada ku, dan tidak bisa mereka menyelamatkan daku ?”.

24. “Sesungguhnya aku, diwaktu itu, didalam kesesatan yang nyata”.

25. “Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan ku, oleh itu dengarkan lah (perkataan) ku”.

26. Dikatakan; “masuklah Syurga”. Ia berkata; “alangkah baiknya kalau kaum ku tahu”.

27. “Bahawa Tuhan ku telah ampunkan daku dan telah jadikan ku dari orang-orang yang dimuliakan !”.

28. Dan tidak kami turunkan tentera dari langit atas kaumnya sesudah nya, dan tidak pernah kamu turunkan.

29. Tidak ada (azab itu) melainkan satu teriak kan sahaja, tiba-tiba mereka padam.

30. Hai dukacita (yang menimpa) atas hamba-hamba ! (lantaran) tidak datang kepada mereka seorang Rasul melainkan adalah mereka memperolok-olok kan dia.

31. Tidak kah mereka lihat beberapa banyak umat yang kami telah binasakan sebelum mereka, lantaran mereka itu tidak mahu kembali kepada (Rasul-Rasul) mereka  ?

32. Dan  sekelian (mereka) tidak lain melainkan akan dihadirkan semuanya disisi kami.

33. Dan satu tanda untuk mereka ialah bumi yang mati, (lalu) kami hidupkan dia dan kami keluarkan daripadanya biji-biji, lalu mereka makan daripadanya.

34. Dan kami jadikan padanya beberapa kebun dari kurma dan engkau,  dan kami pancarkan padanya mata air.

35. Siapa mereka makan dari Buah-buahan dan (dari)  apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka.  Oleh itu, tidak kah mahu mereka berterima kasih ?

36. Maha suci (Tuhan) yang telah jadikan jodoh-jodoh sekelian nya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri-diri  mereka, dan dari apa-apa yang mereka   tidak tahu.

37. Dan satu tanda untuk mereka ialah malam; kami cabut daripadanya siang, maka tiba-tiba mereka kegelapan. 

38. Dan matahari itu berjalan ditempat ketetapan  baginya, yang demikian itu penetapan(Tuhan) yang gagah, yangmengetahui.

39. Dan bulan itu kami telah tentukan baginya beberapa darjat, hingga ia kembali seperti  lingkaran pelepah kering yang tua.

40. Tidak syugianya matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang, kerana tiap-tiap suatu berjalan (terapung) dilandasan (masing-masing).

 

41. Dan satu tanda bagi mereka (ialah) bahawa kami muatkan anak cucu mereka dibahtera yang penuh.

42. Dan  kami jadikan  untuk mereka seperti (bahtera) itu, sesuatu yang bisa mereka kenderaai.

43. Pada hal jika kami kehendaki, nescaya (bisa) kami tengelamkan mereka, lantas tidak ada penolong bagi mereka dan tidak lah mereka (bisa) diselamatkan.

44. Tetapi rahmat dari kami dan pemberian tempoh hingga satu masa.

45. Dan apabila dikatakan kepada mereka; “takutlah kepada apa yang didepan kamu dan apa yang dibelakang kamu, supaya kamu diberi rahmat”, (muka-muka mereka berpaling).

46. Kerana (memang)  tidak datang kepada mereka satu (pun) ayat dari ayat-ayat Tuhan  mereka melainkan adalah mereka berpaling daripadanya.

47. Dan apabila dikata kepada mereka; “belanjakan lah sebahagian dari apa yang Allah kurniakan kepada kamu”, berkata orang-orang yang kufur, kepada mereka yang beriman; “apakah (perlu) kami memberi makan orang yang jika Allah mahu.  Nescaya ia beri makan dia ? kamu tidak (berada)melainkan dalam kesesatan yang  nyata”.

48. Dan mereka berkata; ”bilakah (tibanya) ancaman ini jika adalah kamu itu orang-orang yang benar ?”.

49. Tidak mereka menunggu melainkan satu teriakan yang akan mengenai mereka, sedang mereka dalam pertengkaran.

50. Maka tidak bisa mereka membikin wasiat dan tidak bisa mereka kembali kepada ahli rumah mereka.

 

51. Dan tentu akan ditiup sengkala , maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur akan bersegera kepada Tuhan mereka.

52. Mereka tentu akan berkata; “wahai kecelakaan kami ! siapakah yang bangkitkan kami dari tidur kami ?, “inilah apa yang dijanjikan oleh (Tuhan) pemurah dan benarlah Rasul-Rasul”.

53. Tidak ada (teriakan akhir) melainkan satu teriakan, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan disisi mereka.

54. Maka pada hari ini, suatu jiwa tidak akan dianyanyai walau pun sedikit, dan (dekat); “kamu tidak akan dibalas melainkan apa  yang kamu telah kerjakan”.

55. Sesungguhynya penduduk-penduduk syurga dihari ini, dalam kelalaian, bersenang.

56. Mereka dan isteri-isteri mereka duduk dibawah teduh-teduh diatas pelamin-pelamin.

57. Untuk mereka, didalamnya, ada buah-buahan, dan adalah bagi mereka apa-apa yang mereka ingini.

58. Sejahtera ! sebagai perkataan dari Tuhan penyayang.

59. Dan (dikata); “berpisahlah kamu, dihari ini, hai orang-orang yang berdosa !”.

60. “Tidakkah aku telah beri peringatan kepada kamu, hai anak-anak Adam !  supaya kamu tidak menyembah syaitan, (kerana) sesungguhnya ia itu musuh yang nyata bagi kamu ?”.

 

61. “Dan supaya kamu menyembah akan daku, (kerana) ini satu jalan yang lurus ?”.

62. “Dan  sesungguhnya ia telah sesatkan makhluk yang banyak dari kamu, maka apakah tidak mahu kamu mengerti ?”.

63. “Inilah jahanam yang kamu diiacam (dengannya)”.

64. “Masuklah kepadanya, ini hari, dengan sebab kamu telah kufur”.

65. Dihari ini, kami menterai atas mulut-mulut mereka,  tetapi tangan-tangan mereka beromong dengan kami dan kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka usahakan.

66. Dan jika kami kehendaki, nescaya kami pupus atas mata-mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba kejalan itu, tetapi bagaimana bisa mereka melihat ?.

 

67. Dan jika kami kehendaki, nescaya kami bekukan mereka  dimana-mana mereka berada, hingga tidak bisa mereka terus dan tidak bisa mereka kembali.

68. Dan siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami balikkan dia dalam kejadian, maka tidakkah mereka (mahu) mengerti ?

69. Dan kami tidak ajar kan syair kepadanya, dan tidak sayugianya (syair)  itu baginya, iaitu tidak lain melainkan peringtan dan bacaan yang nyata.

70. Supaya ia ancam orang yang hidup (hatinya), dan supaya pantas putusan (azab) atas orang-orang kafir.

71. Dan tidaklah mereka fikirkan, bahawa kami telah adakan untuk mereka sebahagian dari yang dibikin oleh tangan-tangan kami (iaitu) binatang-binatang ternak, lalu mereka memiliki nya ?

72. Dan kami jinak kan dia untuk mereka, maka setengah daripadanya (jadi) tongangan mereka, dan setengah daripadanya dimakan oleh mreka ?

73. Dan adalah bagi mereka padanya beberapa manfaat dan (jadi) sumber minuman, maka tidaklah (mahu) mereka berterima kasih ?

74. Dan mereka adakan, selain dari Allah, baberapa Tuhan supaya  mereka ditolong.

75. Mereka itu tidak berdaya menolong mereka, sedang mereka jadi tentera yang hadirkan untuk mereka itu.

76. Oleh itu, janganlah perkataan mereka mendukacitakan mu, sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahsiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan.

77. Dan tidaklah manusia fikirkan bahawa kami jadikan dia dari setitik kama (mani) tetapi tiba-tiba  ia (jadi) pembantah yang nyata ?

78. Dan  ia adakan perumpamaan buat kami, dan ia lupa kepada kejadian nya, ia berkata; “ siapakah (bisa) menghidupkan tulang-tulang padahal ia telah reput ?”

79. Katakanlah; “akan menghiupkan dia, (Tuhan) yang telah jadikan pertama kali, dan ia mengetahui taip-tiap bikinan Nya”.

80. “Yang telah jadikan bagi kamu dari pohon yang hijau itu api, maka tiba-tiba daripada nya kamu nyalakan”.

81. Dan bukan kah (Tuhan) yang telah jadikan langit-langit dan bumi, berkuasa membikin seperti mereka ?  Ya !  kerana ia sangat bisa membikin, sangat banyak mengetahui.

82. Perintahnya, apabila ia kehendaki sesuatu, tidak lain melainkan ia berkata kepada nya; “jadi”, lantas jadi ia.

83. Maka maha suci (Tuhan) yang ditangan nya lah milik tiap-tiap suatu, dan kepdanya lah kamu akan dikembalikan.

 

 

Comments