หน้าแรก

https://sites.google.com/view/timetablenp


                                                    https://sites.google.com/view/pramoenkrunp/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81https://sites.google.com/view/pramoenkrunp/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
                                                                         แบบประเมินครูผู้สอนออนไลน์   
                                         https://docs.google.com/forms/d/17ySLeL7bikpf1RkSNaPzpQXBfKKiOUtjLhI8NDsEOtQ/viewform?edit_requested=true        http://gg.gg/Course-syllabus-np    
                                                                            ส่งหลักสูตรรายวิชา Course - syllabus   
            https://sites.google.com/site/wichakar001/home/Untitled-1.jpg  
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
                                                                                                    http://art66.sillapa.net/sm-nation/modules/report/report_school_medal.php?id=653
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
https://sites.google.com/site/wichakar001/home/cover.jpg
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66

vcharkarn501@gmail.com