หน้าแรก

http://gg.gg/Course-syllabus-nphttp://gg.gg/Course-syllabus-np

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17OoIIhCdEsEEejdrUr5GfHH1lVudgsBlFqYnsByQ8Uw/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXxLXPA3ihd9haeDE6KQ__rtsRSperJS6Bd-shLqu5s/edit#gid=0https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXxLXPA3ihd9haeDE6KQ__rtsRSperJS6Bd-shLqu5s/edit#gid=0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนสำรอง)
ประจำปีการศึกษา 2560

http://gg.gg/gpanongki59

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

http://art66.sillapa.net/sm-nation/modules/report/report_school_medal.php?id=653

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

https://sites.google.com/site/wichakar001/home/cover.jpg

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66


vcharkarn501@gmail.com