หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

   - ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียด
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียด
   - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนภาษาไทย) รายละเอียด 
   - ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (Logo SR.2018) Download 
   - บันทึกขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Download
   - รูปเล่มรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) Download


https://campus.campus-star.com/education/76367.html


ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
............คลังสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนคุณภาพ DLIT....................................................................................................
https://drive.google.com/open?id=1YIR77gZQden_919HQglh6B4jw_IgIEdr           http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php


Comments