หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

คลิ๊ก..เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรายห้อง
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

      ประกาศ!!!...ตรวจสอบผลการเรียนรายคน
http://110.77.220.246/1010320002/semester2551/
ขั้นตอนการเข้าดูผลการเรียนรายคน
1. กรอกหมายเลขประจำตัว
2. กรอกรหัสผ่าน คือวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ xx/xx/xxxx เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 1 มกราคม 2542 รหัสผ่านคือ 01/01/2542  
**********************************************************************************