ฝ่ายการบริหารวิชาการ


นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แหล่งความรู้ที่น่าสนใจ
http://www.curriculumandlearning.com/?page=Books&language=th&fbclid=IwAR3w5MGLxm4uHfR0bSQsftIyu7Efl3BnKZyeckpVe8BdI1CoSJE76jnq9M8http://krukob.com/web/v21-3/?fbclid=IwAR2MoDGcOKRukqF2fdAYSzUpkvl8-5_ThUAYNQJhwr-EX2jqP3tvujkTElE