เรียนชีวะ..รู้อะไร??


       "รู้จักเรียนรู้การควบคุมชีพจรตัวเอง”  
 รู้จักวิธีทำตัวเองให้สดชื่นแจ่มใส..มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่เสมอ..

       “ปลา” ถ้าไม่ว่ายน้ำ  มันก็อยู่เพียงรอความตาย  ไหลไปตามกระแสน้ำ 
“คนเรา” ถ้าไม่เรียนรู้  ไม่ขยันอดทน  ปล่อยชีวิตไหลไปตามยถากรรม  ก็คงไม่ต่างอะไรกับปลาที่รอความตาย...