SŁOWO O WYNALAZCY


    
 
Wiesław Wiatrak


Urodzony 11 lipca 1933 roku w Krakowie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1951 - 1957 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
W 1954 roku został młodszym asystentem Zakładu Teorii Mechanizmów i Rysunku Technicznego Politechniki Krakowskiej, w 1957 roku konstruktor Zakładów Metalowych w Nowej Dębie, Główny Konstruktor tego zakładu od 1961 roku - konstruował silniki motorowerowe, motocyklowe, łodziowe, a wdrożone do produkcji typy silników: SO1-Z; S-38; Wiatr-2/W-2/. Produkowane były wielkoseryjnie do lat osiemdziesiątych. Od 1972 roku kierownik Zakładu Konstrukcji Rozwojowych OBR - FSM w Bielsku - Białej, gdzie prowadził prace konstrukcyjno - badawcze m.in. wdrożenie do produkcji towarowo - osobowej Syreny Bosto, pochodnych inwalidzkich wersji Polskiego Fiata 126p, modyfikacje Fiata 126; "Long" (wydłużony), "Bombel" (towarowy), "Combi". W latach 1980 - 1981 zaprojektował konstrukcję jednobryłowego, aerodynamicznego kształtu samochodu Beskid, według której stworzono wiele modeli samochodów na całym świecie.
Przewodniczący Sekcji Woj. Silników Spalinowych SIMP w Rzeszowie w latach 1962 -1970, członek Zarządu Głównego SIMP - Sekcja Samochodowa w latach 1975 - 1979.
Wykładał w latach 1983 - 1999 na Politechnice Łódzkiej, filia w Bielsku - Białej. Propagował wiedzę techniczną m. in. przez zorganizowanie Studenckiego Koła Naukowego Politechniki - Bielsko - Biała, 1992 rok.

Prace naukowo - badawcze referował na międzynarodowych konferencjach naukowych m. in.: FISITA - 80 Hamburg, VII - FIA - Estoril "Engine" - Brno 1997, "Engine 99" - Hamburg...
Na konferencji "KONES - 2001" w Jastrzębiej Górze zaprezentował unikalną metodę zgazowywania węgla na ekologiczne paliwo wodorowe.
Zgłosił kilkanaście patentów krajowych i zagranicznych. Za prace konstrukcyjne otrzymał nagrody: Naczelnej Organizacji Technicznej, Ministra Przemysłu Maszynowego, Srebrny Krzyż Zasługi i inne. Uhonorowany przez American Biografic Institut w Detroit, wpisem na listę dwóch tysięcy intelektualistów XX wieku zasłużonych dla techniki samochodowej.


Osiągnięcia


Egzemplaż zabytkowy samochodu BESKID.


Wynalazki:

- Aerodynamiczne oprofilowanie z blachy aluminiowej motocykla wyścigowego Triumf Tiger - 500 cm i osiągnięcie na nim prędkości 208 km/h w Krakowie na Łagiewnikach w 1956 roku.

- Silnik motocyklowy typ SO 1-Z (baza SO 1- 125 ccm 3,6KM) o mocy 7,2 KM do motocykla WSK Świdnik - produkowany w Nowej Dębie w latach 1957 - 1977.

- Silnik motorowerowy typ S38 - 50 ccm o mocy 2,4 KM, z dwu - biegową przekładnią (pochodne; S38B - 1,4 KM, S38C - 0,8 KM, S38D - 4 KM)

- Silnik motocyklowy typ W - 1 "WIATR" o pojemności 125 ccm, 11, 5 KM, 4 biegi. Prototyp z 1963 roku był bazą do budowy 250 ccm - "WIATR - CROSS" MOC 22 KM, oraz produkowanego seryjnie do 1988 r. silnika motocyklowego 175 ccm typ W - 2 SHL "Gazela", WSK - typ 21, W-2A.

- Toroidalna komora spalania dla silnika dwusuwowego z pięciokanałowym płukaniem - zapoczątkowanie w świecie konstrukcji wysoko momentowych silników sportowych - rok 1964.

- Silniki zaburtowe do łodzi motorowych na bazie silników motocyklowych: DE 6/ 6 KM/ 125 ccm, DE 25/ 25 KM/ 350 ccm/ 2 cyl. 175 ccm, DE 45/ 45 KM/ poj 3 x cyl. 175 ccm typ W-2. Produkowane w latach 1967 1988 w Nowej Dębie.

- Konstrukcja użytkowego samochodu SYRENA 105 - BOSTO, wraz z uruchomieniem i seryjna produkcją w FSM - Bielsko - Biała w latach 1974 - 1988. Dyplom Ministra Przemysłu w 1975 r.

- Konstrukcja i wykonanie dwóch prototypów Polskiego Fiata 126p W - Long o wydłużonym nadwoziu w stosunku do standardowego Fiata 126. - 1975/1976 r.

- Konstrukcja wraz z wykonaniem nadbudowy laminatowej (aerodynamicznej) przestrzeni bagażowej Polskiego Fiata 126p "BOMBEL" - Dla potrzeb rolnictwa - rok 1976 (zapoczątkowanie budowy bagażowych nadbudów laminatowych dla samochodów produkowanych wielkoseryjnie.

- Konstrukcje pochodne Polskiego Fiata 126p wersji inwalidzkich; z dysfunkcją nóg, dysfunkcją rąk - z uruchomieniem seryjnej produkcji w FSM Bielsko - Biała. Nagroda Wojewody Bielskiego w 1976 roku.

- E G R - zawór ssący silnika spalinowego usprawniający proces spalania - Patent w USA, japonii, Niemczech, Włoszech, w Polsce - 1978 r.

- Zwiększenie mocy silnika licencyjnego Polskiego Fiata 126p - 600 ccm do 27 KM - prototypowa seria - rok 1978.

Opracowania konstrukcyjne - kierunkowe na XXI w.:

- Aerodynamiczny, jednobryłowego kształtu samochód osobowy "BESKID" 1983 r. (eksponaty sprawnych BESKIDÓW znajdują się w muzeach w Krakowie, Szczecinie, Opolu, Warszawie i w Bielsku - Białej - produkcja masowa czołowych firm świata samochodów o kształcie a`la BESKID.)

- Hybrydowy pojazd pneumatyczno - spalinowy / Application EPO - EP2 103777A2/2008r./UPRP P.397375 ( W USA planowana produkcja wielkoseryjna od roku 2015... także Nissan i Peugot.

- Reaktor zgazowywania węgla PL 19 22 33 B1 na wodór - Prognozy US Departament Energy wskazują, ze zapotrzebowanie na wodór ze względów ekologicznych w 2030 roku wzrośnie dwukrotnie.

- Projekt ekologicznego sposobu pozyskiwania enerii z węgla, wraz z reaktorami zgazowywania węgla, prezentowany na tej stronie.


Publikacje na międzynarodowych konferencjach naukowo - badawczych:

- "A now Feeding and Control System for Lean - Burn Automotive Otto Engines" - XVIII Konges FISITA - Hamburg 80 - 1980 r.
- "Badanie efektu zawirowania i turbulencji ładunku silników ZI i ZS" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Brno 1966
- "Energy of recirculation gases for charge combustion acceleration in engine" - Międzynarodowa Konferencja KONES Jastrzębia Góra 1998

Uczestnictwo w:

Kongresach FISITA w Budapeszcie i we Wiedniu, w Konferencjach Naukowych KONES, Konmot, Progres, Engine, w Konferencjach FIA w Estoril i Benemuod.,

ZOBACZ FILM P.T. "LEGENDY PRL" ODC 11 Z UDZIAŁEM KONSTRUKTORA >>>


 
 
 
 
 


Copyright by Wiesław Wiatrak
Wszelkie prawa zastrzeżone
Podstrony (1): WORD ABOUT THE INVENTOR
Comments