แกะสลักผลไม้

 
 
แกะสลักผลไม้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตั้งมีดตรง วาดวงกลมเป็นเกสร                                       
2. เอียงมีดเล็กน้อย เซาะร่องด้านในโดยรอบ    
3. ใช้ปลายมีดแกะกลีบโค้งลงบนขอบวงกลม ซ้อน 5 กลีบ
4. แกะกลีบซ้อนสับหว่างจนหมดเนื้อด้านใน  
5. แกะกลีบด้านนอกซ้อนสับหว่างกลีบด้านใน   
6. ใช้ปลายมีดแกะวงกลมดอกที่ 2 ซ้อนใต้ดอกแรก
7. ใช้ปลายมีดแกะกลีบโค้งลงบนขอบวงกลม 5 กลีบ แกะกลีบซ้อนสับหว่างจนหมดเนื้อด้านใน
8. แกะดอกที่ 3 สับหว่างดอกแรกกับดอกที่ 2 และแกะดอกที่ 4 สับหว่างระหว่างดอกแรกกับดอก 4
9. แกะใบใต้ดอกโดยรอบ และกรีดเซาะฐานหยักเป็นฟันปลา

Comments