Zadania

Do zadań Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp., w zakresie działalności podstawowej, należy:

1. wykonywanie urzędowych laboratoryjnych badań rozpoznawczych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz badań zleconych przez Inspekto­raty z innych województw;
2. wykonywanie badań monitoringowych określonych przez Głównego Lekarza Weterynarii;
3. świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych, zlecanych przez wolno praktykujących lekarzy weterynarii, hodowców, właścicieli zwierząt, producentów żywności pochodzenia zwierzęcego i inne osoby fizyczne i prawne, 
przy czym zlecenia wymagają określenia sposobu ich finansowania;
4. prowadzenie prac badawczych w ramach tematów zleconych przez Inspektorat, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oraz inne jednostki naukowo-badawcze;
5. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki zdrowotnej zwierząt oraz jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, przez pracowników zatru­dnio­nych na etatach naukowo-badawczych;
6. prowadzenie badań rozpoznawczych z zakresu rozpoznawania i stwierdzenia chorób zwierząt;
7. badanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych surowców zwierzęcych, materiału biologicznego oraz środków żywienia zwierząt;
8. badania monitoringowe czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych szkodliwych dla ludzi i zwierząt.