Pracownia Badań Serologicznych ,,L"

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.
Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Gorze
 
65-823 Zielona Góra
ul. Browarna 6
 
sekretariat: tel: 68 453 73 61
punkt przyjęć próbek: tel./ fax: 68 453 73 66
 
 
 

 

     ...więcej zdjęć  
 
Kierownik Pracowni
lek. wet. Dorota Suchecka
e-mail:
d.suchecka@wet.zgora.pl

Asystenci
mgr Iwona Dzielińska - badania serologiczne
e-mail:
i.dzielinska@wet.zgora.pl
 mgr Katarzyna Grzywacz – badania bakteriologiczne
e-mail:
k.grzywacz@wet.zgora.pl
 mgr inż. Jolanta Dyl
 mgr inż. Urszula Ławrynowicz
 
    Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze oferuje szeroki wachlarz badań z zakresu serologii, mikrobiologii, wirusologii, parazytologii. W pracę diagnostyczną zaangażowanych jest 16 osób, wśród nich znajdują się osoby z wieloletnim stażem pracy, o dużym doświadczeniu zawodowym jak i młodzi pracownicy, którzy do zdobytych już doświadczeń wprowadzają nowatorskie rozwiązania. Kadra kładzie nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach. 
    Pracownia od 2009 pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania PN-EN ISO 17025. Badania wykonywane są przy użyciu wysokiej jakości wyposażenia badawczego, a jakość wykonywanych badań potwierdzana jest bardzo dobrymi wynikami porównań międzylaboratoryjnych.
Jesteśmy otwarci na rozszerzenie oferty diagnostycznej zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. 
 
Zadania:
1.       Diagnostyka serologiczna:
        a) wykrywanie chorób zakaźnych zwierząt na podstawie badań surowicy krwi ssaków i ptaków.
2.       Diagnostyka  wirusologiczna:
        a) wykrywanie obecności wirusa wścieklizny; 
        b) wykrywanie obecności wirusa nosówki.
3.       Diagnostyka mikrobiologiczna:
        a) przeprowadzanie badania sekcyjnego zwłok zwierząt; 
        b) izolacja i identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych z materiału pochodzenia biologicznego; 
        c) wykrywanie obecności Salmonella w narządach wewnętrznych zwierząt oraz próbkach z etapu produkcji pierwotnej; 
        d) oznaczanie antybiotykooporności dla wyizolowanego szczepu bakteryjnego; 
         e) oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą agarowej płytki kontaktowej z próbek środowiskowych.
4.       Diagnostyka mykologiczna:
        a) wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów chorobotwórczych.
5.       Diagnostyka parazytologiczna
        a) wykrywanie obecności pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.