Pracownia Badań Serologicznych

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.
Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Gorze
 
65-849 Zielona Góra
ul. Browarna 6
 
sekretariat tel: 68 453 73 61
punkt przyjęć próbek tel: 68 453 73 66
punkt przyjęć próbek (włośnie) tel: 68 453 73 17
 
 
 

 

  
Kierownik Pracowni
Małgorzata Kocińska
e-mail:
m.kocinska@wet.zgora.pl 
tel: 68 453 73 61

 
    Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze oferuje badania urzędowe oraz usługowe z zakresu technik serologicznych, mikrobiologicznych, molekularnych, wirusologicznych oraz parazytologicznych. Szczegółowy wykaz metod akredytowanych i nieakredytowanych zamieszczono poniżej. Pracownia od 2009r. pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Badania wykonywane są przy użyciu najwyższej klasy wyposażenia badawczego, a ich jakość potwierdzana jest uczestnictwem w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Jesteśmy otwarci na rozszerzenie oferty diagnostycznej zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

Zadania:
1. Diagnostyka serologiczna:
wykrywanie chorób zakaźnych zwierząt na podstawie badań surowicy krwi ssaków i ptaków

2. Diagnostyka wirusologiczna:
wykrywanie obecności wirusa wścieklizny

3. Diagnostyka mikrobiologiczna:
3.1 przeprowadzanie badania sekcyjnego zwłok zwierząt
3.2 izolacja i identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych z materiału pochodzenia biologicznego
3.3 wykrywanie obecności Salmonella w narządach wewnętrznych zwierząt oraz próbkach z etapu produkcji pierwotnej
3.4 oznaczanie antybiotykooporności dla wyizolowanego szczepu bakteryjnego;
oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą agarowej płytki kontaktowej z próbek środowiskowych

4. Diagnostyka mykologiczna:
wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów chorobotwórczych

5. Diagnostyka parazytologiczna:
5.1 wykrywanie obecności pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych
5.2 wykrywanie obecności larw włośni w mięsie

6. Diagnostyka molekularna: 
wykrywanie obecności materiału genetycznego patogennych czynników chorobotwórczych zwierząt