Pracownia Badań Chemicznych Żywności i Pasz ,,C"

1

  

https://14999c81-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/struktura-organizacyjna-zhw-gorzw-wlkp/pracownia-bada-chemicznych/DSC09554.JPG?attachauth=ANoY7colZNz-EJ1lkFWpj1BhiBpE1Zt8vVFpPASSSJ9NkSTUSU26fOoswAKa4E2ShmK-k0ZmZWS8-j2dC4Hdxz1_mPwkO9iWlSVE5dWiRPouH_n6Orafpj8B6AOXNzpu4FBQmx2hrMiDGjGPVlTWDbeK-CrxZDfZIjAa-w1ySh7SVXqQJC3QI62MwAfcddhvk0XOZvtVsoGMYGHB_rtwIu-5daWA4cFM7PKDlXc78n_Rn9eLiqcSRX7rc3LSFHP3IJsZTdnzMitNhLSzDoded25Ir68yM8Y2vkoKXnSB4f81IM541R2kZPjun4TQD6u0vxXBKMxNWwBj&attredirects=0

 


    ...więcej zdjęć 


 Kierownik Pracowni

lek. wet. M. Smolik
e-mail: m.smolik@wet.zgora.pl

 

Asystenci
 mgr inż. J. Gaborek
e-mail: j.gaborek@wet.zgora.pl

 

Laboranci

 M. Cłapka
   M. Śniadała
   J.   Gajowska

 

 Pomoce laboratoryjne
Halina Haponik

 

               Zadania:

                      Pracowni Badań Chemicznych Żywności i Pasz „C”:

1.       badania chemiczne żywności:

a)        mięsa i przetworów mięsnych;

b)        ryb, przetworów rybnych i owoców morza;

c)        mleka i przetworów mleczarskich;

d)        wyrobów garmażeryjnych i konserw;

e)        jaj i przetworów jajczarskich;

f)         warzyw i przetworów warzywnych;

g)        tłuszczów spożywczych i technicznych

2.       badania chemiczne pasz

3.       ocena homogenności mieszanek paszowych;

4.       oznaczanie kokcydiostatyków 

5.       badania mikroskopowe pasz w kierunku wykrywania obecności białka pochodzenia zwierzęcego

6.       oznaczanie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń stałych w tłuszczach.

7.       oznaczanie zawartości i badanie jakości tłuszczów w paszach.

8.       badania biochemiczne w materiale biologicznym:

a)        oznaczanie makro- i mikroelementów;

b)        oznaczanie toksycznych metali

9.       ilościowe oznaczanie tłuszczów w materiale biologicznym

10.   wykrywanie obecności larw włośni w mięsie surowych świń i dzików


Pracownia wyposażona jest w nowoczesny wysokiej klasy sprzęt analityczny, nadzorowany zgodnie z systemem Zarządzania ,oraz posiada wykwalifikowany personel pogłębiający wiedzę i doskonalący swoje umiejętności na licznych szkoleniach i warsztatach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ze względu na posiadaną aparaturę pomiarową wykonuje szeroki zakres badań zarówno w paszach, premiksach paszowych jak i w żywności. Swoim zakresem badań ujęta jest w Krajowym Planie Monitoringowym Pasz.
W celu potwierdzenia swoich kompetencji uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości (PT) i porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC) organizowanych przez uprawnione laboratoria, uzyskując zadawalające rezultaty.

Nasze działania koncentrują się na wykonywaniu badań na najwyższym poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi normami, spełniającymi oczekiwania Naszych Klientów przez dostarczenie rzetelnych i użytecznych wyników badań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy w stanie wdrożyć inne metody z zakresu analizy fizykochemicznej żywności i pasz w zależności od realnych potrzeb Naszych Klientów i możliwości technicznych Pracowni.

Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie uwagi Naszych Usługobiorców!

Zakres badań akredytowanych i nie akredytowanych, wykonywanych w Pracowni „C” w paszach i żywności, znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.