Pracownia Badań Chemicznych Żywności i Pasz  

 


   


 Kierownik Pracowni

lek. wet. M. Smolik
e-mail: m.smolik@wet.zgora.pl

 


 

               Zadania:

                      Pracowni Badań Chemicznych Żywności i Pasz „C”:

1.       badania chemiczne żywności:

a)        mięsa i przetworów mięsnych;

b)        ryb, przetworów rybnych i owoców morza;

c)        mleka i przetworów mleczarskich;

d)        wyrobów garmażeryjnych i konserw;

e)        jaj i przetworów jajczarskich;

f)         warzyw i przetworów warzywnych;

g)        tłuszczów spożywczych i technicznych

2.       badania chemiczne pasz

3.       ocena homogenności mieszanek paszowych;

4.       oznaczanie kokcydiostatyków 

5.       badania mikroskopowe pasz w kierunku wykrywania obecności białka pochodzenia zwierzęcego

6.       oznaczanie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń stałych w tłuszczach.

7.       oznaczanie zawartości i badanie jakości tłuszczów w paszach.

8.       badania biochemiczne w materiale biologicznym:

a)        oznaczanie makro- i mikroelementów;

b)        oznaczanie toksycznych metali

9.       ilościowe oznaczanie tłuszczów w materiale biologicznym

10.   wykrywanie obecności larw włośni w mięsie surowych świń i dzików


Pracownia wyposażona jest w nowoczesny wysokiej klasy sprzęt analityczny, nadzorowany zgodnie z systemem Zarządzania ,oraz posiada wykwalifikowany personel pogłębiający wiedzę i doskonalący swoje umiejętności na licznych szkoleniach i warsztatach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ze względu na posiadaną aparaturę pomiarową wykonuje szeroki zakres badań zarówno w paszach, premiksach paszowych jak i w żywności. Swoim zakresem badań ujęta jest w Krajowym Planie Monitoringowym Pasz.
W celu potwierdzenia swoich kompetencji uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości (PT) i porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC) organizowanych przez uprawnione laboratoria, uzyskując zadawalające rezultaty.

Nasze działania koncentrują się na wykonywaniu badań na najwyższym poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi normami, spełniającymi oczekiwania Naszych Klientów przez dostarczenie rzetelnych i użytecznych wyników badań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy w stanie wdrożyć inne metody z zakresu analizy fizykochemicznej żywności i pasz w zależności od realnych potrzeb Naszych Klientów i możliwości technicznych Pracowni.

Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie uwagi Naszych Usługobiorców!