Pracownia Pożywek


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Kierownik Pracowni
mgr inż. H. Maciocha - Szełep
e-mail:
h.maciocha@wet.zgora.pl

 


 
Zadania:

1. Przygotowywanie pożywek z suchych, odwodnionych komponentów do wykonywania badań mikrobiologicznych w Pracowniach: „M”, „P”, „L”.
2. Kontrola skuteczności sterylizacji.
3. Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w pożywki dla w/w Pracowni .
4. Kontrola jakości pożywek (jałowość, żyzność, selektywność, specyficzność).
5. Nadzór nad „bankiem” szczepów kontrolnych ( opłaszczanie, ożywianie, przesiewy, standaryzacja, badanie stabilności cech).
6. Utylizacja materiału biologicznego po badaniach.
7. Kontrola skuteczności przeprowadzanych sterylizacji.
8. Przygotowywanie szkła laboratoryjnego do badań mikrobiologicznych (mycie, pakowanie, sterylizacja szkła laboratoryjnego).
9. Kontrola jakości mycia szkła ( badanie p H umytego szkła ).
 

    Pracownia Pożywek spełnia wymogi Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 17025.
Kierując się zasadą „dobrej praktyki laboratoryjnej”, dokładamy wszelkich starań, by przygotowywane przez nas pożywki były najwyższej jakości. Jest to nasze zobowiązanie. W większości pracujemy na sprzęcie jednorazowego użytku. Stosowane przez nas komponenty i odczynniki posiadają certyfikaty producenta, systemu z serii ISO 9000 gwarantujące odpowiednią jakość.
Każda seria pożywek poddawana jest kontroli jakości , kulturami roboczymi , uzyskanymi ze szczepów referencyjnych pochodzących z uznanych kolekcji.
    Źródłem naszych sukcesów jest odpowiedzialny, rzetelny, doświadczony i fachowy personel, stale
podnoszący swoje kwalifikacje na szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Potwierdzeniem naszych kompetencji są pozytywne wyniki badań międzylaboratoryjnych i badań biegłości w których uczestniczą Pracownie: „M”, „P”, „L” korzystające z naszych pożywek.