Pracownia Badań Patologicznych


 
 
 

 
Kierownik Pracowni

lek. wet. E. Lisowska

 
 

 
 
Zadania:

1. Badanie sekcyjne zwłok zwierząt i ocena anatomopatologiczna.
2. Badanie bakteriologiczne materiału od zwierząt:
    a) bakterii tlenowych, warunkowo beztlenowych, beztlenowych
    b) pałeczek Salmonella spp.
    c) pałeczek Ornitobacterium rhinotracheale
    d) pałeczek Brucella spp.
    e) pałeczek Listeria spp.
3. Badanie mikrobiologiczne mleka zwierząt.
4. Badanie mikrobiologiczne nasienia zwierząt.
5. Badanie pszczół w kierunku:
    a) obecności Varroa destructor
    b) obecności Nosema spp.
    c) obecności Penibacillus larvae (zgnilec amerykański)
    d) obecność Melissococcus plutonius (zgnilec europejski)
6. Badanie materiału od zwierząt w kierunku obecności pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
7. Badanie materiału od zwierząt w kierunku obecności i identyfikacji grzybów.
8. Oznaczanie liczby bakterii i grzybów metodą agarowej płytki kontaktowej z próbek środowiskowych.
9. Oznaczanie wrażliwości bakterii z wyizolowanego szczepu.