Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz


 

 

 

  
 
 

 

Kierownik Pracowni

lek. wet. E. Piekarska

e-mail: e.piekarska@wet.zgora.pl

 


  


 
 
 
Zadania:

1. Mikrobiologiczne badanie produktów żywnościowych:
a) mleko i przetwory mleczarskie;
b) mięso i przetwory mięsne;
c) ryby, przetwory rybne i owoce morza;
d) jaja i przetwory jajczarskie;
e) wyroby garmażeryjne i konserwy;
f) warzywa i przetwory warzywne.
2. 
Mikrobiologiczne badania pasz i wody.
3. 
Mikrobiologiczne badanie prób środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością i paszami, wymazy z powierzchni, wymazy z tusz zwierząt rzeźnych.