Pracownia Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego ,,Z"

 
 
 
     

Kierownik Pracowni / Kierownik ds. Jakości   

mgr Jadwiga Łukaszczuk

e-mail: j.lukaszczuk@wet.zgora.pl

 

 Laboranci

Zofia Andruszkiewicz

Jolanta Gajowska

 

Pomoce laboratoryjne

Halina Haponik

 

 
Zadania:

1. Badania chemiczne:
a) mięsa i przetworów mięsnych;
b) ryb, przetworów rybnych i owoców morza;
c) mleka i przetworów mleczarskich;
d) jaj i przetworów jajczarskich;
e) wyrobów garmażeryjnych i konserw;
f) warzyw i przetworów warzywnych;
g) tłuszczów spożywczych i technicznych;
h) oznaczanie zawartości i badanie jakości tłuszczów w paszach.
2. Wykrywanie obecności włośni w próbkach mięsa.
3. Nadzorowanie pod względem merytorycznym pracy Zamiejscowych Stanowisk Diagnostyki Włośni, w zakresie wykrywania obecności włośni w próbkach mięsa, w ramach obowiązującego systemu zarządzania; 
  • Zamiejscowe Stanowisko Diagnostyki Włośni w Międzyrzeczu, symbol: ZSDW 03; 
  • Zamiejscowe Stanowisko Diagnostyki Włośni w Nowej Soli, symbol: ZSDW 04;
  • Zamiejscowe Stanowisko Diagnostyki Włośni w Żarach, symbol: ZSDW 11; 
  • Zamiejscowe Stanowisko Diagnostyki Włośni w Sławie, symbol: ZSDW 12. 
Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem analitycznym nadzorowanym zgodnie z systemem zarządzania i posiada wysoko wyspecjalizowany, z długoletnim stażem personel, pogłębiający wiedzę i doskonalący swoje umiejętności na licznych szkoleniach i warsztatach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
    W celu potwierdzenia swoich kompetencji uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości (PT) i porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC) organizowanych przez uprawnione laboratoria, uzyskując zadawalające rezultaty.
    Nasze działania koncentrują się na wykonywaniu badań na najwyższym poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi normami, spełniającymi oczekiwania Naszych Klientów przez dostarczenie rzetelnych i użytecznych wyników badań.
    Zakres badań akredytowanych i nie akredytowanych, wykonywanych w Pracowni „Z”, znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy w stanie wdrożyć inne metody z zakresu analizy fizykochemicznej środków spożywczych w zależności od realnych potrzeb Naszych Klientów i możliwości technicznych Pracowni.
    Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie uwagi Naszych Usługobiorców!