Pracownie

- Pracownia Badań Patologicznych – symbol pracowni „P”,

-
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz –symbol pracowni „M” – symbol pracowni „M”,

-
Pracownia Pożywek – symbol pracowni „S”,

-
Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze – symbol pracowni „L"

Pracownia Badań Chemicznych Żywności i Pasz – symbol pracowni „C”,