Kierownictwo

 
Kierownik ZHW
lek. wet. E. Lisowska

Z-ca kierownika ZHW
lek. wet. E. Piekarska
e.piekarska@wet.zgora.pl

Kierownik ds. Jakości 
mgr M. Fajfer