Kierownictwo

 
Kierownik ZHW
lek. wet. Elżbieta Lisowska

Z-ca kierownika ZHW
lek. wet. Marian Smolik
m.smolik@wet.zgora.pl

Kierownik ds. Jakości 
mgr Małgorzata Fajfer