Cennik

Cennik wprowadzony Zarządzeniem nr 15/10 Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 30 grudnia 2010 r.

Aktualizacja z dnia: 24.04.2016

UWAGA! Ceny NETTO. Podatek VAT w wysokości 23% jest doliczany do podanych cen usług.

CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

 

L.p.

Rodzaj badań

Opłata
w zł

1

2

3

1

 

Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych - od 1 zwierzęcia:

 

 

1

konia, bydła i innego dużego zwierzęcia /wolno żyjącego/

96,00

 

2

świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa wielkości średniej  i dużej, strusia dorosłego

48,00

 

3

prosięcia,  jagnięcia,   psa  rasy   małej,   kota,   mięsożernego   zwierzęcia futerkowego, strusia młodego

24,00

 

4

małego zwierzęcia futerkowego, zwierzęcia laboratoryjnego

18,00

 

5

drobiu w wieku do 2 tygodni życia

3,00

 

6

drobiu w wieku powyżej 2 tygodni życia

6,00

 

7

ocena anatomopatologiczna narządów lub wycinków

18,00

 

8

skrwawienie ptaka:

 

 

 

a/ małego pisklęcia

1,00

 

 

b/ dużego

3,00

2

 

Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej   /bez sekcji/ z padłych ptaków w kierunku wykrycia pałeczek z rodzaju Salmonella:

 

 

1

drobiu w wieku do 2 tygodni życia

12,00

 

2

drobiu w wieku powyżej 2 tygodni życia

30,00

 

3

jaj, zamarłych zarodków

18,00

3

 

Otwarcie czaszki z pobraniem materiału do badania - od 1 zwierzęcia:

 

 

1

zwierząt małych

48,00

 

2

zwierząt średnich i dużych

84,00

4

 

Badania mikrobiologiczne materiału patologicznego od 1 zwierzęcia:

 

 

1

1. badanie bakterioskopowe

8,00

 

2

2. badanie bakteriologiczne pochodzące od:

 

 

 

a/ ssaka

18,00

 

 

b/ ptaka

15,00

 

 

c/ oznaczanie lekooporności szczepu bakteryjnego

15,00

 

 

d/ oznaczanie lekooporności wg Systemu Micronaut

26,00

 

3

badanie w kierunku Campylobacter foetus

60,00

 

4

badanie w kierunku zakażeń pałeczkami z rodzaju Salmonella u ssaków

42,00

 

5

oznaczanie serotypu Escherichia coli wyizolowanego od drobiu

45,00

 

6

sporządzenie autoszczepionki z wyizolowanego materiału

50,00

5

 

Badanie próbek zbiorczych w kierunku wykrycia pałeczek z rodzaju Salmonella:

 

 

1

jaj  wylęgowych, zamarłych zarodków, mekonium, wymazów z kloaki, wymazów z powierzchni obiektów, kału, inne

48,00

6

 

Badanie parazytologiczne /l próba/:

 

 

1

wykrywanie rzęsistka bydlęcego /w wypłuczynach i nasieniu/

42,00

 

2

próba kału, materiał sekcyjny

8,00

 

3

badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny na obecność włośni metodą wytrawiana z zastosowaniem mieszadła magnetycznego

20,00

 

4

oznaczanie ilości oocyst / jaj pasożytów żołądkowo - jelitowych w 1 g badanej próbki

30,00

7

 

Badania mykologiczne /l próba/:

 

 

1

mikroskopowe

8,00

 

2

hodowlane

18,00

8

 

Badania serologiczne i wirusologiczne:

 

 

1

badanie metodą ELISA w kierunku EBB:

 

 

 

a/ próbka pulowana /pula do 10 szt./

25,00

 

 

b/ próbka pojedyncza

15,00

 

2

badanie metodą ELISA chorób drobiu /jedna próbka-1 kierunek/

18,00

 

3

inne badania metodą ELISA /1 próbka-1 kierunek/

 

 

 

a/ 1-50 próbek

25,00

 

 

b/ 51-90 próbek

20,00

 

 

c/ powyżej 90 próbek

15,00

 

4

badanie metodą immunofluorescencji /nosówka/

42,00

 

5

badanie metodą OWD

15,00

 

6

odczyn kwaśnej aglutynacji płytkowej /OKAP/, aglutynacja płytkowa

4,00

 

7

test aglutynacji probówkowej /OA/ i antyglobulinowy wg Coombsa, próba merkaptoetanolowa

13,00

 

8

badanie owiec w kierunku brucelozy:

 

 

 

a/ metodą OKAP

4,00

 

 

b/ metodą OWD

15,00

 

9

Badanie serologiczne koni:

 

 

 

a/ metoda mikro OWD - zaraza stadnicza

30,00

 

 

b/ metoda makro OWD - zaraza stadnicza

65,00

 

 

c/ metoda OWD - nosacizna

15,00

 

 

d/ metoda AGID-NZK

15,00

 

10

Diagnostyka chorób zakaźnych metodą rt-RT PCR /jedna próbka - jeden kierunek/ - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownią

 

 

 

a/ za 1 próbkę

200,00

 

 

b/ od 2-5 próbek

180,00

 

 

c/ od 6-10 próbek

150,00

 

 

d/ powyżej 10 próbek

130,00

9

 

Badanie nasienia:

 

 

1

badanie kliniczne:

 

 

 

a/ ogiera

72,00

 

 

b/ buhaja

36,00

 

 

c/ knura

36,00

 

 

d/ tryka, kozła

30,00

 

2

pobranie nasienia:

 

 

 

a/ ogiera

120,00

 

 

b/ buhaja

36,00

 

 

c/ tryka, kozła

30,00

 

3

badanie podstawowe nasienia:

 

 

 

a/ gęstość, żywotność

10,00

 

 

b/ morfologia nasienia

18,00

 

 

c/ koncentracja plemników

13,00

10

 

Badanie mikrobiologiczne surowców i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt i ich komponentów:

 

 

1

oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych

24,00

 

2

oznaczanie ogólnej liczby drożdży lub pleśni /za każdą grupę/

27,00

 

3

wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella:

 

 

 

a/ metodą klasyczną

55,00

 

 

b/ szybkimi testami TECRA

110,00

 

4

badanie w kierunku obecności gronkowców chorobotwórczych:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

21,00

 

 

b/ oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby /NPL/

36,00

 

 

c/ oznaczanie liczby metodą płytkową

48,00

 

5

badanie w kierunku obecności bakterii z grupy coli:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

21,00

 

 

b/ oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby /NPL/

36,00

 

 

c/ oznaczanie liczby bakterii metodą płytkową

24,00

 

6

badanie w kierunku Escherichia coli:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

18,00

 

 

b/ oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby /NPL/

36,00

 

7

badanie w kierunku Escherichia coli verotoksycznych:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

54,00

 

8

badanie w kierunku Campylobacter, Shigella, Yersinia ent. i innych:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

36,00

 

 

b/ oznaczanie liczby

48,00

 

9

badanie w kierunku Listeria monocytogenes:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności w 25g

108,00

 

 

b/ wykrywanie obecności wig

27,00

 

 

c/ oznaczanie liczby w 1 g

30,00

 

10

badania w kierunku enterokoków:

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

24,00

 

 

b/ oznaczanie liczby

24,00

 

11

badanie w kierunku beztlenowych bakterii przetrwalnikujących:

 

 

 

a/ wykrycie obecności

24,00

 

 

b/ wykrycie obecności beztlenowców redukujących siarczany

24,00

 

 

c/ oznaczanie NPL beztlenowców redukujących siarczany

36,00

 

 

d/ oznaczanie liczby rodzaju Clostridium perfingens metodą płytkową

48,00

 

 

e/ oznaczanie liczby Bacillus cereus metodą płytkową

24,00

 

12

badanie w kierunku bakterii proteolitycznych

 

 

 

a/ wykrywanie obecności

20,00

 

 

b/ oznaczanie liczby

28,00

 

13

oznaczanie NPL bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

36,00

 

14

oznaczanie liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae metodą płytkową

24,00

 

15

oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego

20,00

 

16

oznaczanie bakterii z rodzaju Pseudomonas

20,00

 

17

wykonanie próby termostatowej

10,00

 

18

wykonanie próby szczelności

15,00

 

19

wykonanie próby organoleptycznej

15,00

 

20

oznaczanie pozostałości antybiotyków lub innych substancji przeciwbakteryjnych

 

 

 

a/ w mleku surowym

30,00

 

 

b/ w tkankach zwierzęcych

48,00

 

21

oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą agarowej płytki kontaktowej

12,00

 

22

wykrywanie obecności DNA Listeria monocytogenes

80,00

 

23

wykrywanie obecności DNA Salmonella

50,00

 

24

wykrywanie Salmonella z określenioem serotypu

110,00

 

25

wykrywanie Listeria monocytogenes (próbka zbiorcza)

220,00

 

26

oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku

25,00

11

 

Badanie chemiczne żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt:

 

 

1

oznaczanie zawartości azotanów i azotynów

60,00

 

2

oznaczanie zawartości polifosforanów dodatnich /metodą klasyczną/

72,00

 

3

oznaczanie zawartości polifosforanów metodą HTPLC

96,00

 

4

oznaczanie zawartości białka

53,00

 

5

oznaczanie zawartości tłuszczu

40,00

 

6

oznaczanie zawartości soli kuchennej

30,00

 

7

oznaczanie zawartości histaminy

78,00

 

8

oznaczanie stopnia zjełczenia tłuszczu:

 

 

 

a/ za 1 wskaźnik

32,00

 

 

b/ za 3 wskaźniki

90,00

 

9

oznaczanie metali - za każdy pierwiastek

60,00

 

10

oznaczanie obecności kokcydiostatyków jonoforowych:

 

 

 

a/ monenzyna

60,00

 

 

b/salinomycyna

60,00

 

 

c) narazyna

80,00

 

 

d/ lasalocid

60,00

 

 

e) nikarbazyna

60,00

 

 

f) semduramycyna

80,00

 

11

oznaczanie zawartości skrobi:

 

 

 

a/ w wyrobach garmażeryjnych

48,00

 

 

b/ w wyrobach wędliniarskich /zgodnie z PN-85/A-82059 Przetwory mięsne wykrywanie i oznaczanie zawartości skrobi/

228,00

 

12

oznaczanie zawartości wody

24,00

 

13

oznaczanie zawartości kalogenu

60,00

 

14

badanie na zafałszowanie mleka

24,00

 

15

oznaczanie popiołu

24,00

 

16

oznaczanie pH

12,00

 

17

oznaczanie kwasowości

18,00

 

18

oznaczanie skuteczności pasteryzacji

18,00

 

19

oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności

12,00

 

20

oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych

24,00

 

21

oznaczanie azotanów, azotynów w serach i w mleku w proszku

60,00

 

22

oznaczanie włókna

42,00

 

23

oznaczenie homogeniczności pasz

300,00

 

24

oznaczenie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach

120,00

 

25

oznaczanie mocznika w paszach

60,00

 

26

oznaczanie rozdrobnienia

60,00

12

 

Stwierdzenie obecności przetworzonego białka zwierzęcego:

 

 

1

w środkach żywienia zwierząt metodą mikroskopową

120,00

 

2

w mączkach metodą ELISA

600,00

13

 

Badania radiologiczne:

 

 

1

oznaczanie całkowitej aktywności β

36,00

 

2

oznaczanie poziomu izotopów cezu

84,00

14

 

Czynności dodatkowe:

 

 

1

utylizacj a materiału zakaźnego /1 kg/

3,00

 

2

odpis wyniku

5,00

 

3

wydanie orzeczenia /świadectwa/ lekarsko -weterynaryjnego

30,00

 

4

wysłanie sprawozdania z badania /wg aktualnych stawek TPSA i Poczty Polskiej/:

 

 

 

a/ fax:

 

 

 

•     za pierwsza stronę

0,35

 

 

•    a każdą następną

0,75

 

 

b/ przesyłka polecona

 

 

 

•     list do 20g

3,40

 

 

•     list powyżej 20g

5,30