Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.https://sites.google.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/zhw_1983.jpg?attredirects=0

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Bohaterów Warszawy 4

tel: 95 720 42 63        
fax 95 720 42 64
gorzowwlkp.zhw@wet.zgora.pl   
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3ZXR6Z29yYXxneDo1OWEyMjQ5MTk3NjdiODg0

https://sites.google.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/AB%20594_certyfikat%20akredytacji.jpg
https://sites.google.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/DSC08275.JPG
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. rozpoczął działalność w 1946 roku, a od roku 1956 siedziba Zakładu znajduje się przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Badania serologiczne wykonywane są w Pracowni Badań Serologicznych w Zielonej Górze, mieszczącej się w budynku przy ulicy Browarnej 6.
    Zakład Higieny Weterynaryjnej wchodzi w skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze. Inspektorat jest jednostką organizacyjną, stanowiącą aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
    Od roku 2005 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. posiada CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 594, a badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W ramach utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością wg wyżej przywołanej normy, zostały akredytowane metody badawcze opisane w normach, przepisach krajowych, europejskich i międzynarodowych, a także wg  własnych procedur badawczych opracowanych w ZHW.
     Dążeniem Dyrekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Kierownictwa Zakładu Higieny Weterynaryjnej jest:
1. zapewnienie profesjonalnego, na najwyższym poziomie wykonywania badań oraz wysokiej jakości usług świadczonych Klientom;
2. zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Zakładem Higieny Weterynaryjnej.

    Klient lub jego przedstawiciel może uczestniczyć w prowadzonych dla niego badaniach, na zasadach obowiązujących w ZHW, zapewniających bezpieczeństwo prowadzonych badań, bezpieczeństwo Klienta, oraz zachowanie poufności wobec innych Klientów.
    W celu pozyskiwania informacji zwrotnych od Klientów, dla doskonalenia Systemu Zarządzania, prowadzonej działalności badawczej oraz obsługi Klienta, ZHW stosuje ankiety, rozmowy i spotkania z Klientami.


Ċ
AB 594.pdf
(418k)
IT Admin,
22 lut 2017, 06:17
ĉ
IT Admin,
23 mar 2010, 02:47
ċ
Księga jakości.7z
(556k)
IT Admin,
21 lis 2016, 02:00
ĉ
IT Admin,
23 mar 2010, 02:50