Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze - Zakład Higieny Weterynaryjnej
https://sites.google.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/zhw_1983.jpg?attredirects=0

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Bohaterów Warszawy 4

tel: 95 720 42 63        
fax 95 720 42 64
gorzowwlkp.zhw@wet.zgora.pl   

Godziny pracy ZHW:
od poniedziałku do piątku
7.00-15.00 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx3ZXR6Z29yYXxneDo1OWEyMjQ5MTk3NjdiODg0

https://sites.google.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/DSC08275.JPG

Zakład Higieny Weterynaryjnej rozpoczął działalność w 1946 roku. Od roku 1956 siedziba ZHW znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Badania serologiczne wykonywane są w Pracowni Badań Serologicznych mieszczącej się w Zielonej Górze, przy ulicy Browarnej 6. 

Zakład Higieny Weterynaryjnej wchodzi w skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze. Inspektorat jest jednostką organizacyjną, stanowiącą aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. 

Od roku 2005 Zakład Higieny Weterynaryjnej  posiada CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 594, a badania wykonywane są zgodnie z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 17025  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W ramach utrzymywanego Systemu Zarządzania wg wyżej przywołanej normy, zostały akredytowane metody badawcze opisane w normach, przepisach krajowych, europejskich i międzynarodowych, a także wg  własnych procedur badawczych opracowanych w ZHW. 

Aktualny wykaz akredytowanych metod znajduje się w zakładce: ,,Zakres akredytacji ". 

    Dążeniem Dyrekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Kierownictwa Zakładu Higieny Weterynaryjnej jest:

1. zapewnienie profesjonalnego, na najwyższym poziomie, wykonywania badań oraz wysokiej jakości usług świadczonych Klientom;

2. zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Zakładem Higieny Weterynaryjnej. 

    W celu pozyskiwania informacji zwrotnych od Klientów, dla doskonalenia Systemu Zarządzania, prowadzonej działalności badawczej oraz obsługi Klienta, ZHW stosuje ankiety, rozmowy i spotkania z Klientami.