Artykuł o konferencji


           
            


Konferencja „ASF w praktyce oraz problemy ze zwierzętami bezdomnymi”

19-20 kwietnia 2018 r., Gorzów Wlkp.

 

W dniach 19 i 20 kwietnia w Gorzowskim Hotelu Mieszko odbyła się Konferencja „ASF w praktyce oraz problemy ze zwierzętami bezdomnymi”. W wydarzeniu głos zabrali najwybitniejsi specjaliści w kraju z dziedziny chorób zakaźnych zwierząt i ich bezdomności.

Konferencja została zorganizowana przez Władysława Dajczaka - Wojewodę Lubuskiego, Stanisława Myśliwca - Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, Tomasza Czajkowskiego - Prezesa Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego oraz Zofię Batorczak - Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Spotkanie miało na celu omówienie przyczyn rozpowszechniania się wirusa na terytorium RP, jego skutków zarówno dla hodowców, mikroekonomii województwa lubuskiego jak i służb go zwalczających. Dyskutowano również o możliwościach zwalczania choroby oraz o prawnych aspektach tych działań. Bardzo istotnym elementem spotkania było przybliżenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych trzody chlewnej.

Drugi panel tematyczny został poświęcony problemowi bezdomnych zwierząt. Omówiono współpracę pomiędzy samorządami a schroniskami. Rozważono wymiar formalno-legislacyjny oraz kwestie finansowe skutków postępowania ze zwierzętami bezpańskimi.

Podczas spotkania miało miejsce również pożegnanie Józefa Malskiego – Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Pan Doktor przechodzi na zasłużoną emeryturę po wielu latach pracy w szeregach Inspekcji Weterynaryjnej. Podziękowania oraz słowa uznania złożył Wojewoda Lubuski wraz z Wicewojewodą, Główny Lekarz Weterynarii, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii ze Słubic.

Oprócz organizatorów w konferencji udział wzięli m.in.: Paweł Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii, Robert Paluch - Wicewojewoda Lubuski wraz z przedstawicielami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzcy Lekarze Weterynarii z Województwa Kujawsko Pomorskiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Opolskiego, Powiatowi Lekarze Weterynarii oraz Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, Starostowie Województwa Lubuskiego, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Województwa Lubuskiego, Członkowie Zespołu ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby wirusowej ASF oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno – stabilizacyjnych powołanego przez Wojewodę Lubuskiego oraz Łowcy, Myśliwi i Hodowcy.

Uczestnikom zostały rozdane materiały informacyjne dotyczące ASF i bioasekuracji.

Po uzyskaniu zgody od wszystkich Prelegentów pod artykułem zostaną zamieszczone prezentacje z konferencji w formie pdf. 


   Źródło zdjęć: LUW i LIR
Ĉ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
Ĉ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
ĉ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
ĉ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
Ċ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
Ċ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
ċ
Ulotka ASF myśliwi i leśnicy.pub
(125k)
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
Ċ
IT IT,
10 maj 2018, 00:11
Ĉ
IT IT,
10 maj 2018, 00:12
Comments