Zadania

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze działa na podstawie:
 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744);

2) ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);

3) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz.3);

4) Statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2009 r. Nr 71, poz. 985 ze zm.);

5) Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze;

6) Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.