Zespół do spraw pasz i utylizacji - ZPU

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
dr n. wet. Elżbieta Sobczak
e-mail: e.sobczak@wet.zgora.pl
tel: 684537309


Monika Wiercińska
tel: 684781037