Zespół do spraw obsługi prawnej - ZOP

 

Radca Prawny
tel: 684537306

 

Do zadań zespołu do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:

 

1) prowadzenie spraw z zakresu obsługi prawnej Wojewódzkiego Lekarza i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności:

    a) opiniowanie projektów aktów normatywnych, umów, porozumień, decyzji i innych dokumentów przygotowanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu,

    b) sporządzanie opinii prawnych,  udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa,

    c) informowanie pracowników Inspektoratu o obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Inspektoratu;

2) wykonywanie zastępstwa procesowego oraz reprezentowanie Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Lekarza przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami.