Zespół do spraw finansowo-księgowych - ZFK

 
Główna Księgowa
mgr inż. Maria Pikuła
e-mail: m.pikula@wet.zgora.pl
 
tel: 684537311

 


Do zadań zespołu do spraw finansowo - księgowych należy w szczególności:

1) prowadzenie procesów finansowych Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych;
2) prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej Inspektoratu;
3) opracowanie projektu planu finansowego Inspektoratu;
4) prowadzenie rachunkowości budżetowej w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Inspektoratu;
5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnej z zasadami rozliczeń pieniężnych;
6) prowadzenie dokumentacji i realizacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dokumentacji podatkowej;
7) prowadzenie kasy Inspektoratu;
8) dokonywanie inwentaryzacji i prowadzenie ewidencji środków trwałych;
9) pełnienie zadań dysponenta drugiego stopnia.