Zespół do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych - ZIN

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych należy w szczególności:

 

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych;

2) prowadzenie spraw związanych z obronnością państwa, w tym koordynowanie realizacji zadań obronnych przez poszczególne komórki organizacyjne Inspektoratu.