Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności - ZBŻ;

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
Iwona Filipiak
tel: 68 453 73 05

Inspektor Weterynaryjny
Karolina Grosse
tel: 68 453 73 04

Inspektor Weterynaryjny
Katarzyna Czułowska
tel: 68 453 73 05

Inspektor Weterynaryjny
Anna Kamińska
tel: 68 453 73 04