Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności - ZBŻ;

 
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Andrzej Olczak
e-mail: a.olczak@wet.zgora.pl
tel: 684537304

Starszy Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Iwona Filipiak
tel: 684537305

Inspektor Weterynaryjny
Karolina Grosse
tel: 684537304