De theorie‎ > ‎

6. Vragen stellen volgens Bloom

Taxonomie van Bloom: Het stellen van de juiste vragen.

De taxonomie van Bloom bestaat uit 6 stappen, namelijk onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Elke stap staat voor een denkvaardigheid die kinderen zich eigen moeten maken. Bij elke stap kunnen door de leerkracht vragen gesteld worden. Hieronder wordt per stap aangegeven welke vragen dat kunnen zijn.

Onthouden

·         Zoek informatie over…

·         Stel de vragen met Wat, Waar, Wanneer, Wie?

·         Geef de definitie van …

·         Verzamel …


Begrijpen

·         Stel de vragen met Waarom en Hoe?

·         Vergelijken: overeenkomsten – verschillen.

·         Rubriceren/groeperen/labellen.

·         Leg uit waarom iets is / hoe iets werkt.

·         Logisch rangschikken en toelichten.


Toepassen

·         Waar heb je dit voor nodig?

·         Hoe werkt het?

·         Onderzoek wat er mis kan gaan en hoe je dat kunt voorkomen / repareren?

·         Verklaar de samenhang.


Analyseren

·         Leg uit hoe het komt dat …

·         Vergelijk en benoem de overeenkomsten en verschillen.

·         Haal uit elkaar en zet weer in elkaar.

·         Selecteren en ordenen.

·         Doe onderzoek naar …

·         Verzamel bewijzen waarmee je aantoont dat …


Evalueren

·         Waarde toekennen: concreet: bv spullen verkopen; abstract: levensvragen.

·         Iets besluiten.

·         Bekijk kritisch en vergelijk de verschillende situaties

·         Vorm jouw eigen mening en verdedig jouw standpunt.

·         Doe onderzoek naar …

·         Inschatting maken op basis van ervaring / onderzoek.

·         Maak een project over …


Creëren

·         Ontwerp het vervolg op …

·         Bedenk hoe dit er uit ziet over tien jaar.

·         Wat zou er kunnen gebeuren als …

·         Maak samen …

·         Vind een oplossing voor …

·         Update: een verbeterde versie.

·         Voorspel op basis van wat je weet de volgende stap in de ontwikkeling van …

·         Bedenk iets dat nog niet bestaat.

 

Bron: Franssen, J. (2012) Bloom-kaartenset. Verkregen op 11 maart, 2013, van www.talentpunt.nl

 

Comments