historiek

 • De (toen nog niet) Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring vzw werd opgericht op 18 februari 1963 in Brugge, als afsplitsing van de Gidsenbond in Brugge.
 • De vereniging is provinciaal gestructureerd. Deze provinciale koepel heeft afdelingen verspreid over heel West-Vlaanderen.
  • U vindt elke afdeling terug onder de rubriek Gidsenkringen.
  • De afdelingen werken autonoom.
  • Elk jaar wordt sinds 1963 een statutaire vergadering gehouden.
  • De afdelingen geven samen een jaarboek uit dat op ongeveer 2200 exemplaren verspreid wordt onder de leden en in de boekhandel.
 • Er werden statuten opgesteld voor de nieuwe vzw. Deze werden herzien op 27.11.2004 omdat er een nieuwe wetgeving op de vzw’s was gekomen.

 

 • De voorzitters waren
  • Frans Vromman,
  • Ovide Laleman,
  • Laurienne Claeys,
  • Dirk Verstraete, 
  • Belinda Eelbode
 • De secretarissen waren
  • Roland Desender en
  • Chris Beel.
 • Penningmeesters waren
  • Valère Priem,
  • Marcel Braet en
  • Etienne Pitteljon.
 • De West-Vlaamse Gidsenkring werd gesubsidieerd door de West-Vlaamse provinciale overheid.

 

 • Er werden van meet af aan cursussen voor nieuwe gidsen ingericht in Kortrijk, Ieper en Veurne. Later volgden Roeselare, Oostende, Tielt en Waregem.  Naast algemene provinciale geschiedenis en cultuuraspecten werden de plaatselijke bezienswaardigheden bestudeerd.
 • Af en toe worden studiedagen en cursussen georganiseerd om bestaande gidsen bij te scholen.
 • Afdelingen Ieper-Poperinge-Westland en de Westhoek richtten een gemeenschappelijke bijscholingscursus in via een interregproject in samenwerking met Franse partners uit Noord-Frankrijk.
 • De gidsencursussen werden verzorgd door de afdelingen en evolueerden uiteindelijk tot een opleiding van twee jaren:
  • het 1e jaar algemene kennis en
  • het 2e jaar meer specifiek gericht op stad en streek.
 • Er waren tevens ontelbare bijscholingsmomenten in de diverse afdelingen.
 • Recent worden opleidingen voor nieuwe gidsen, op uitdrukkelijke vraag van Toerisme Vlaanderen, alleen nog door erkende onderwijsinstellingen gegeven.

 

 • De West-Vlaamse Gidsenkring streeft er continu naar om kwaliteitsvolle gidsen op de leiden en haar leden maximale informatie te bezorgen. Hiertoe werden diverse uitmuntende artikels geschreven die een inzicht gaven in tal van historische en kunsthistorische onderwerpen.
 • Vanaf 1963 werd een provinciaal tijdschrift voorzien. Dit evolueerde naar een aantal provinciale nummers per jaar die telkens door een van de afdelingen werden verzorgd. Uiteindelijk werd er in 1998 geopteerd voor het uitgeven van een jaarboek.

 

 • In 2008 werd de prijs Frans Vromman voorzien, een monografie over West-Vlaanderen, met uitreiking in 2012.

 

In 2013 vierde de West-Vlaamse Gidsenkring vzw haar 50e verjaardag.
Sinds 26 april 2013 mag de vereniging de titel 'Koninklijk' dragen, op donderdag 4 juli overhandigde provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé het ereplaket aan onze vereniging.