Mededelingen Westpoint Tower en Wing TilburgDit is de site voor bewoners van Westpoint 
Tower en Wing in Tilburg voor mededelingen vanuit de besturen van de Verenigingen van Eigenaars.  
De site is 10 december om 11.00 uur 
voor het laatst ververst.
Opmerkingen en suggesties kunt u richten aan secr.westpoint@gmail.com .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Twee nieuwe (interim)secretarissen voor VVE's Westpoint 

Voor drie Verenigingen van Eigenaars (VVE's) treden per 1 januari nieuwe secretarissen aan. Voorlopig als interim, totdat ze in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) worden benoemd. 
Towerbewoner Jurn de Ridder heeft zich bereid verklaard Marjon van der Maat op te volgen. Vanwege een verandering in haar werkzaamheden bij de gemeente Tilburg legt zij - secretaris van zowel de Tower als de hoofdvereniging - per 1 januari haar functie neer. Het bestuur heeft vorige week besloten om Jurn te benoemen tot secretaris a.i. De definitieve benoeming dient plaats te vinden in de eerstvolgende ALV van zowel de Tower als de hoofdvereniging. Andere kandidaten hadden zich overigens niet gemeld.


Bij de VVE van de Wing stopt Theo Voermans per 31 december als secretaris. Per 1 januari treedt daar Henk van Overveld (foto) aan als interim secretaris. In de voorjaars ALV zal hij officieel voorgedragen worden.
Afz.: Arnold namens besturen VVE's
PS: Foto De Ridder volgen zodra beschikbaar./Arnold

Data ALV's voorjaar bekend

De ALV's van Toren en Wing zullen in het voorjaar 2019 op de volgende data worden gehouden:

15 april eerste ALV Tower in de hal van de Toren
15 april eerste ALV Wing in de Boomtak
29 april tweede ALV Tower indien nodig in de Boomtak
29 april tweede ALV Wing indien nodig de hal van de Toren
5 mei ALV  VVE Westpoint (hoofdvereniging)
Afz.: Arnold namens bestuur

NIEUWJAARSRECEPTIE zondag 6 januari


De Nieuwjaarsreceptie van Westpoint ziet er iets anders uit dan voorgaande jaren.
De feestelijke bijeenkomst duurt op 6 januari van 16.00 tot 21.00 uur. Ze begint met een 'stille receptie' waarbij bewoners elkaar geluk wensen en volop met elkaar kunnen kletsen. Vervolgens een optreden van de Driekoningenzangers en tot slot treedt de band van Theo Jansen op voor alle muziek- en dansliefhebbers.

Het programma luidt:
16.00 tot 17.00 uur stille receptie
17.00 tot 17.30 uur driekoningen zangers
17.30 tot 21.00 uur band Theo Jansen

Alle bewoners van Toren en Wing zijn natuurlijk weer van harte welkom.

Afz: Arnold namens penningmeester Tower


Op de blog WIJWESTPOINT 
staan voortaan alle initiatieven van en voor bewoners van Westpoint Tilburg. Uitgezonderd de mededelingen van de VVE-besturen, want die komen op deze website die u nu leest. Reacties of berichten voor die blog kunt u sturen aan arnoldverplancke45@gmail.com . Ook aan hem kunt u laten weten of u telkens een mailtje wilt ontvangen als het weblog is aangevuld.
Afz.: Arnold
Ċ
Arnold Verplancke,
17 dec. 2016 21:42
Ċ
Arnold Verplancke,
19 dec. 2016 00:31
ĉ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
12 okt. 2018 00:55
Ċ
Arnold Verplancke,
20 jun. 2017 07:12
ĉ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
26 jan. 2018 00:51
ĉ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
7 sep. 2018 06:13
ĉ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
14 mrt. 2013 03:54
Ċ
Arnold Verplancke,
13 dec. 2017 23:31
Ċ
Arnold Verplancke,
17 sep. 2018 12:53
ĉ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
9 feb. 2016 07:49
ĉ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
6 nov. 2014 23:17
ĉ
Arnold Verplancke,
20 mrt. 2014 22:59
Ċ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
24 sep. 2015 23:14
ĉ
Arnold Verplancke,
15 jan. 2014 21:46
Ċ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
15 mrt. 2017 23:30
Ċ
Namens Bestuur VvE Westpoint,
15 mrt. 2017 23:28
Comments