UITDEEL : Een uitdeel voor uw aandeel in een maatschappelijke behoefte

 
 

 

   

UITDEEL is een (nog niet gerealiseerd) idee om, net als voedsel bij de voedselbank, alles wat in de Markt over of overtollig is beschikbaar te stellen aan vrijwilligersorganisaties voor hun hulp bij acute maatschappelijke behoeften. Indien een bedrijf/onderneming goederen en of personeel al dan niet tijdelijk beschikbaar stelt ontvang dat bedrijf daar voor “uitdelen”.

 

Een uitdeel is een virtuele waarde in ruil voor het geven/lenen van goederen, onroerende goederen diensten/personeel aan vrijwilligers organisaties.

De site www.uitdeel.nl geeft uitsluitend op voordracht van bij www.uitdeel.nl aangesloten vrijwilligersorganisaties “uitdelen ”uit aan het bedrijfsleven. De bij uitdeel aangemelde vrijwilligersorganisaties geven de verkregen hulp van een bedrijf door. Door het verkrijgen van hulp is het betreffende bedrijf automatisch “uitdeelhouder” geworden en zal er een aanmelding op de site plaatsvinden waar alle verkregen uitdelen worden geregistreerd.

 

 Wat is een uitdeel waard? De waarde van een uitdeel word niet in geld uitgedrukt. De waarde is reclame en publiciteit. Hoe meer uitdelen verkregen zijn hoe meer reclame en publiciteit het bedrijf krijgt. Uitdeel manifesteert zich aan de “gene zijde” van de Markteconomie waar sponsoring, MVO en Non-profit al huishouden. In dat opzicht kan uitdeel.nl worden gezien als een Centrale bank van het spiegelbeeld van de Markt economie namelijk de sponsor-economie.

 

 
 
 
  

       

      

        

 

  

 

 

 

 

 
 
 

           

Waarom een waarde toekennen aan hulp?

Bij de toenemende participatie van Burgers hebben vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers een belangrijke rol. Samenwerking met de Markt gebeurd nu onevenwichtig omdat de vrijwilligersorganisaties niets te bieden hebben en alleen maar kunnen vragen. Dit leidt tot onevenwichtigheid binnen het streven tot  participatie waardoor vrijwilligers tot de bedelstaf blijven behoren.

De overheid had in de verzorgingsstaat immers wel wat te bieden. Namelijk grote investeringen. Het kan niet zo zijn dat een terugtrekkende overheid en bij invoering van meer Burgerparticipatie een partij zijn resultaten met “Liefde en oud papier” bij elkaar moet zien te sprokkelen

 

Het doel van uitdeel.nl is dat vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers iets te bieden hebben voor hun vraag. Die vorm van vraag en aanbod zal leiden tot een evenwichtige verhouding tussen Markt en Burgers in gezamenlijke en gemeenschappelijke maatschappelijke hulpverlening.

 Consumenten kopen eerder bij een bedrijf/winkel/web shop  dat een groot aandeel heeft in de “non-profit”  hulp voor acute maatschappelijke noden.  Door het verkrijgen van uitdelen, dus als uitdeelhouder wordt die verleende hulp meetbaar. Als het aantal behaalde “uitdelen ”het koopgedrag van consumenten mede gaat bepalen zal er een toenemende vraag komen naar uitdelen en dus een toenemend hulp aanbod.

Uitdeel.nl werkt geheel virtueel en bestaat uit een website en een app. voor mobiele telefoons/ipads ed.   Bij de website kunnen vrijwilligersorganisaties en bedrijven (uitdeelhouders) zich aanmelden of inloggen. Ook kunnen consumenten op uitdeel.nl uitdeelhouders opvragen. Door de positiebepaling met een mobiele telefoon en uitdeelapp is het voor consumenten mogelijk om op het moment van aankoop direct te zien of zij hun aankopen doen bij een uitdeelhouder. Dit kan op bedrijfsniveau  “Is de winkel/web shop/restaurant/theater/ waar ik nu ben uitdeelhouder  “. Of het kan op product niveau. “Is  fabrikant mars een grotere of kleinere uitdeelhouder dan de fabrikant van een snicker ?”  De plaats in het rek wordt dan minder belangrijk ( rel bij tankstations). Voor groot uitdeelhouders op zilver en goud niveau zal uitdeel.nl  extra publiciteit en reclame aanbieden via de site of direct tijdens winkelen/surfen/recreëren/reizen/enz. Enz. Enz.