Werkgroep Voor Iedereen

In december 2002 zitten de 2 oprichters  bij elkaar. Ze zijn aan het bedenken wat ze rond de kerstdagen kunnen doen voor een grote groep eenzame en/of arme mensen. In hun omgeving zien ze dat veel mensen van hun baas een groot kerstpakket krijgen, vol met lekkere luxeartikelen. Ze bedenken zich dat dit overbodig is. Natuurlijk, een aardig gebaar van je baas is altijd leuk, maar volgens hen zijn er mensen die het beter kunnen gebruiken. Ze denken erover om een actie op te zetten waarbij ze kerstpakketten inzamelen, om deze daarna weer te gaan verspreiden. Tijdens het brainstormen over dit plan komen ze tot de conclusie dat er té weinig tijd is, om dit idee nog hetzelfde jaar gestalte te geven.
In plaats van de kerstpakkettenactie organiseren ze dat jaar binnen 5 dagen de “Kerstavond voor iedereen”. De pers wordt benaderd, enkele particulieren doen een financiële gift, postertjes worden opgehangen, vader Nordhausen wil wel taxidienst zijn, Walhalla stelt hun jongerencentrum ter beschikking en de Edah is de sponsor van de luxe broodjes.
Zoals verwacht loopt het vanwege de korte voorbereiding die avond niet storm. Slechts een stuk of vijf bezoekers weten de weg naar Walhalla te vinden, maar zowel organisatie als bezoekers spraken van een geslaagde avond, en verlieten met een voldaan gevoel Walhalla.

In 2003 werden de koppen door de twee Weertenaren al enkele maanden eerder bij elkaar gestoken. Hierdoor was er tijd genoeg om instanties te benaderen die contacten hebben met de doelgroep van de kerstavond. Onder andere de thuiszorg en stichting Humanitas haalden mensen over, die de stap om de kerstavond te bezoeken niet uit zichzelf durfden te nemen.
Nadat in Dagblad de Limburger in December een artikel werd geplaatst waarin de nadruk werd gelegd op een tekort aan geld, kwamen er veel telefoontjes van mensen die het initiatief wilde steunen. Verder stonden ook die avond het Muëletentje, de Edah, de taxidienst, Walhalla en een stuk of 8 vrijwilligers ter beschikking. Samen met 18 bezoekers werd er weer gezorgd voor een avond die voor veel van de bezoekers als onvergetelijk werd ervaren.
Al het eten dat over was, en dat was nogal een hoeveelheid, werd de dag erna naar het AZC in Baexem gebracht. Mensen die tranen in hun ogen kregen van blijdschap om een brood en een pot jam waren de doorslag om dit in 2004 weer te doen.

In 2004 werd het duo een kwartet en heet het Werkgroep Voor Iedereen. Het eerste project van “Voor Iedereen” was het via de thuiszorg verspreiden van geschonken computers. Enkele mensen die een PC hebben ontvangen, hebben ook nog uitleg gekregen over het gebruik ervan door mensen van “Voor Iedereen”.
Via de pers werden mensen benaderd hun kerstpakket af te staan, en via de bovengenoemde instanties werden adressen achterhaald van potentiële ontvangers, die wel vantevoren toestemming gaven een pakket te willen ontvangen.
Na 2 avonden te hebben rond gereden tussen Cranendonck en Ittervoort was het weer tijd voor de inmiddels vertrouwde kerstavond op dezelfde vertrouwde locatie, met dezelfde vertrouwde hulp.
Hoe het verliep? Vertrouwd. Er was namelijk wederom sprake van grote tevredenheid bij zowel bezoekers als organisatie.
De dag na de kerstavond werd er wederom naar Baexem gereden, om daar bij het AZC het overgebleven voedsel uit te delen.

In 2005 hebben een standje op de markt en intensief folderen en pers benaderen gezorgd voor meer steun als de jaren daarvoor. De Ladies Circile uit Weert is boodschappen gaan doen met de werkgroep, en de levensmiddelen pakketten stroomden binnen. Dat was ook wel nodig, want in totaal zijn er 250 kerstpakketten verspreid, waarvan 60 pakketten speciaal voor kinderen!

Daarna zijn de leden van “Voor Iedereen” weer bezig geweest met het organiseren van de activiteiten rondom kerst 2006. Ook is de werkgroep verder uitgebreid.

Inmiddels organiseren we jaarlijks de Kerstavond voor Iedereen en hebben zijn we niet doorgegaan met de andere activiteiten. Het heeft er voor gezorgd dat we ons helemaal kunnen richten op deze avond en voor de bezoekers er een speciale avond van kunnen maken.

Samenstelling van de werkgroep:
De Werkgroep is door de jaren wat van bezetting veranderd, maar van de huidige werkgroep maken deel Marc Nordhausen, Angela Geurts, Roy van der Heijden en Rudy Nordhausen. Daarnaast kunnen wij rekenen op een vaste groep enthousiaste vrijwilligers.

Comments