Contact

Werkgroep 'Voor iedereen'
Mauritsstraat 35
6006 EJ  Weert
06-19244234
info@werkgroepvooriedereen.nl

https://www.facebook.com/Kerstavondvooriedereen/

 

Giro: NL97 INGB 0004565131 t.n.v.  A. Geurts te Weert