ε Aurigae

Op oude sterrenkaarten staat sterrenbeeld Voerman afgebeeld met een geit over zijn linkerschouder. Over zijn linkerarm hangen twee kleine geitjes. Eén van die geitjes is ε Aurigae. Het is een mysterieuze bedekkingsveranderlijke, die in augustus 2009 aan een langdurige eclips is begonnen. Op deze site is allerlei informatie te vinden over deze bedekking van ε Aurigae die tot mei 2011 zal duren.
Lees meer over de ontdekking van
ε Aurigae.
Lees waarom ε Aurigae een mysterieuze bedekkingsveranderlijke is.
Ga
ε Aurigae zelf waarnemen.
Lees het laatste nieuws over ε Aurigae.
Bekijk de actuele lichtkromme van ε Aurigae.
Ga naar websites met meer informatie over
ε Aurigae en veranderlijke sterren.