Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Werkgroep Italië Studies staat open voor alle belangstellenden, zowel personen als instellingen. 

Leden hebben gratis toegang tot alle activiteiten van de WIS, en ontvangen daarvoor gerichte uitnodigingen. Daarnaast ontvangen alle WIS-leden bij het verschijnen van elke nieuwe aflevering van het digitale tijdschrift Incontri. Rivista europea di studi italiani een papieren exemplaar hiervan. Alleen wie lid is van de WIS (inclusief instellingen) kan van deze dienst profiteren.

Belangstellenden kunnen zich als lid aanmelden, door hun naam, adres en email te sturen naar de secretaris van de WIS: italiestudies@gmail.com


Tarieven 2021
De WIS kent vier categorieën van lidmaatschap: gewone leden, donateurs, begunstigers en instellingen. De tarieven van de jaarlijkse contributie hiervan zijn als volgt:

Gewoon lidmaatschap: € 26 voor studenten, € 40 voor gewone leden, en € 55 voor een dubbellidmaatschap (het betreft twee leden, die gezamenlijk één papieren exemplaar van alle afleveringen van Incontri ontvangen).

Donateurs zijn leden die de activiteiten van de WiS extra wensen te ondersteunen door jaarlijks minimaal € 100,- (€ 150,- voor partnerdonateurs, zie boven) over te maken aan de WIS.
Begunstigers zijn leden die minimaal € 250,- per jaar (partners € 400,-, zie boven) bijdragen aan de WIS. Begunstigers worden jaarlijks uitgenodigd voor exclusieve activiteiten in Nederland en/of Vlaanderen, waaronder een Pranzo dei Mecenati.

Instellingen: € 55 (inclusief een papieren exemplaar van alle afleveringen van Incontri).

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 194411 tnv Werkgroep Italië Studies te Amsterdam. (IBAN: NL16INGB0000194411;  BIC: INGBNL2A). Na ontvangst van de jaarlijkse contributie wordt het lidmaatschap effectief.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. 
Opzegging geschiedt schriftelijk, op bovenstaand e-mail of postadres.