De Werkgroep Italië Studies (WIS) biedt een forum voor iedereen die zich in Nederland en Vlaanderen met de bestudering van Italië bezig houdt. De rijkdom van de Italiaanse taal, cultuur en geschiedenis staat centraal in de activiteiten die de vereniging al sedert 1985 ontwikkelt en steunt.
 
Op deze website vindt u informatie over alles wat de WIS onderneemt en te bieden heeft aan zijn leden en andere geïnteresseerden. 

Lidmaatschap van de Werkgroep Italië Studies staat open voor alle belangstellenden. Onze leden krijgen gratis toegang tot alle activiteiten van de WIS, en ontvangen twee keer per jaar het tijdschrift Incontri. Rivista europea di studi italiani, met studies over velerlei aspecten van de Italiaanse cultuur.

Actueel:

19 december 2016, 16:00-16:45: Algemene Ledenvergadering 
&
17:00-19:30: L’immigrazione Italiana nei Paesi Bassi: una storia plurisecolare / Italiaanse migranten in de Lage Landen, een eeuwenoude geschiedenis. 

17.00-17.30: Hans Cools: Francesco Feroni. Een slavenhandelaar aan de Keizersgracht (in Olandese)

17.30-18.00: Gregorio Fazzi: Jacopo Fazzi. Een Friese Italiaan (in Olandese)

18.00-18.15: Pausa

18.15-19.00: Daniela Tasca: 1001 Italiani. Storia e storie di Italiani nei Paesi Bassi (in Italiano)

I tre relatori presentano un ampio panorama della migrazione italiana verso l’Olanda. I loro contributi presentano un viaggio attraverso il tempo: dal sei- fino al novecento. Inoltre offrano sia storie particolari (Cools e Fazzi) che un ritratto di gruppo (Tasca). I loro contributi danno un’impressione della ricerca scientifica attuale (Cools), di una passione per la ricostruzione dell’iter familiale (Fazzi) e del resoconto da un'esperienza vissuta (Tasca).


4 Oktober 2016 "Dag van het Onderzoek" 17:00 - 19:00 i.s.m. het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en het Istituto Italiano di Cultura.
Keizersgracht 564. Amsterdam.
Programma en informatie in de agenda.

29 juni 2016 "Eeuwfeest van de geboorte van Giorgio Bassani 1916-2016" i.s.m. Istituto Italiano di Cultura
                       Keizersgracht 564.

28 mei 2016  "Nacht van Rome" De Balie Amsterdam : www.nachtvanrome.nl

22 April 2016  "Controversies in Resistance" 15.00, NIOD, Herengracht 380, Amsterdam

21 januari 2016: Visita guidata alla mostra: Rome. De droom van keizer Constantijn (Amsterdam)

20 november 2015: Presentazione volume Michelangelo (Amsterdam)

WIS Onderzoeksprijs 2014 toegekend aan Jan L. de Jong

Nella Voss-Del Mar Vertaalprijs 2015 toegekend aan Emilia Menkveld

Laura Schram Pighi en Harald Hendrix benoemd tot ere-leden van de WIS

Verschenen: Incontri 2015 (1)
 
5 oktober 2015: WIS Algemene Ledenvergadering en tweejaarlijkse Onderzoeksdag (Amsterdam) -- Programma beschikbaar

24 september: Promotie Dirk Jansen (Leiden - 15.00 uur): Urbanissime Strada. Jacopo Strada and cultural patronage at the Imperial Court

18 september: Promotie Floris Meens (Nijmegen - 14.30 uur):  Archeologe en muze. Ersilia Caetani-Lovatelli en het culturele leven in Rome tijdens het Fin de siècle

26 juni 2015: Presentazione del romanzo Vie di fuga di Daniele Comberiati (Bruxelles)

18 juni 2015: Promotie Sara van Dijk (Leiden): ‘Beauty adorns virtue’. Dress in Portraits of Women by Leonardo da Vinci - 13.45 uur, Academiegebouw van de Universiteit Leiden

11 mei 2015: Promotie Marleen Termeer (Rijksuniversiteit Groningen): Latin colonization in Italy before the end of the Second Punic War: Colonial communities and cultural change. Tijdstip: 14.30 precies in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen

25 april 2015: Lustrumviering van het tachtigjarig bestaan van Italiaanse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht


30 januari 2015: Inaugurele prof.dr. Gert-Jan Burgers (Mediterrane Archeologie, VU Amsterdam): Mediterrane Landschappen. Tussen mythe, Malta en de toekomst

23 januari 2015: Studiedag Italiaanse kunstgeschiedenis (in samenwerking met OSK): Het Concilie van Trente


 
 


Voor meer actuele berichtgeving, volg de WIS op LinkedIn.

Voor eerdere berichten, zie het Archief met WIS-activiteiten.