Welkom op de website van de werkgroep Bovensmilde.
De werkgroep Bovensmilde is een constructief samenwerkingsverband van 9 organisaties in Bovensmilde. Zij hebben als doel om een betere samenwerking tussen diverse organisaties in Bovensmilde tot stand te brengen door middel van bestaande en nieuwe activiteiten.

Historie.
De werkgroep is in 2013 begonnen na een oproep van de Gemeente Midden Drenthe, waarin zij vroegen om een samengestelde groep van diverse organisaties in Bovensmilde. Deze groep zou een Plan van Aanpak (PvA) opstellen hoe zij denken de organisaties in Bovensmilde beter te laten samenwerken en daarbij meenemend de verbetering van de exploitatie van diverse openbare gebouwen in het dorp te krijgen.
Het eerste wapenfeit was de intentieverklaring in 2014 die de 9 organisaties in Bovensmilde hebben ondertekend om te 
bekrachtigen dat zij unaniem tot een PvA zouden komen voor "Heel Bovensmilde"
Heden.
In 2015 heeft de werkgroep Bovensmilde haar PvA gepresenteerd aan de inwoners van Bovensmilde. 
Middels 2 openbare bijeenkomsten in MFA de Spil en Molo-Oekoe, kon er kennis genomen worden van het PvA.

De belangrijkste conclusie van het PvA is dat activiteiten leidend moeten zijn in het nastreven van het doel: een "Heel Bovensmilde"

Tevens werden de uitslagen van de dorpsenquête gepresenteerd. Met deze uitkomsten gaat de werkgroep naar de Gemeente Midden-Drenthe om zogenoemde "quick wins" voor Bovensmilde te bewerkstelligen.

De resultaten van de enquête, samen met de conclusies van het PvA zullen op korte en lange termijn een bron van nieuw te ontwikkelen ideeën voor activiteiten zijn!