K2 en K3 - Juf Wendy

Welkom op mijn site!!!
Hier kan je lezen en bekijken wat we allemaal doen in ons klasje.
Ons klasje telt momenteel 22 kleuters uit de tweede en derde kleuterklas.
Veel kijk- en leesplezier.