Welkom


Het is een prachtige heldere avond.
Op een beschut plekje dat zorgvuldig is uitgekozen,
zijn een paar kijkers opgesteld.
Het wordt donker, de vensters naar de ruimte worden open gezet.
De sterrenhemel lijkt als een deken over ons neer te strijken.
Je voelt de stilte, je voelt de oneindigheid en........ je voelt je heel klein.
Even wordt het helemaal stil.
Een nieuwsgierige passant klampt aan,
in de hoop even een blik door een kijker te mogen werpen.
Op fluisterende toon wordt gevraagd: 
“Welke ster is dat ?" 

'Welke ster is dat'

Onder de titel 'Welke ster is dat' is een educatief programma ontwikkeld waarin veelal sterrenkundige activiteiten centraal staan. Deze titel is gekozen om de laagdrempeligheid te benadrukken en daarmee juist die mensen uit te nodigen die de grenzen willen verleggen en een verkenningstocht willen starten door het rijk van de sterren. Die mensen die nieuwsgierig zijn voor wat er buiten onze dagelijkse belevingswereld nog meer afspeelt. Voor de één kan het de fascinatie zijn voor de dans van de planeten en de schatkamers van het heelal, voor een ander kan het een zoektocht zijn naar bepaalde levensvraagstukken. Voor een brede doelgroep, van jong tot oud, is het programma erop gericht een springplank te zijn voor een sprong naar het onbekende. 'Bewonderen en Verwonderen'; Dat is het motto dat dient als basis voor alle onderwerpen en actviteiten.
 


Populariseren van de sterrenkunde


Met deze doelstelling als leidraad wordt geprobeerd een zo breed mogelijk publiek te bereiken, van jong tot oud. Het programma-aanbod is hier dan ook speciaal op afgestemd. In basis bestaat er een onderverdeling dat zich richt op een drietal activiteitensoorten.

Cursussen


Stralend heelal, ontdek de sterrenhemel
Basiscursus Sterrenkunde voorjaar 2019 bij Volksuniversiteit Nunspeet

In voorjaar 2019 start de Basiscursus Sterrenkunde bij Volksuniversiteit Nunspeet. Voor deze basiscursus sterrenkunde is geen voorkennis vereist. Het is juist bedoeld voor deelnemers die hier blanco in komen, voor diegenen die onder een heldere avondhemel zich wel eens afvragen: “Wat is eigenlijk onze plaats in die onmetelijke ruimte?”  Nieuwsgierigheid en interesse is voldoende.


Aantal lessen:   6 lessen van 2 uur

Dag/Tijd:   Woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur

Data:   6, 13, 20 februari, 6, 13, 20 maart 2019

Aanmelden via: www.vununspeet.nl (cursus 1.09)


Kijk voor meer informatie op: Basiscursus sterrenkunde voorjaar 2019


Unieke plaats


Kijk eens op een heldere avond naar de sterrenhemel, neem even de tijd om aan het donker te wennen. Steeds meer en steeds zwakkere sterren zullen je ogen bereiken. In al die lichtpunten van sterren zul je patronen ontdekken. Het zijn dezelfde patronen waarmee onze verre voorouders al zo vertrouwd waren: de sterrenbeelden. Een maansikkel verschijnt boven de horizon. Een vallende ster schiet langs het firmament. De wereld komt tot rust, de sterrenhemel komt tot leven! Wat gebeurt daar, ver in de diepe ruimte? Wat is eigenlijk onze plaats in die ruimte? Zijn wij de enige bewoners van het heelal? Al snel kom je tot de conclusie dat we, midden in het domein van de sterren, eigenlijk niet zoveel voorstellen. In die onmetelijke ruimte zijn we niet veel meer dan een stofje. We kunnen veel, we weten veel en we doen veel, maar in relatie tot het gigantische sterrenrijk zijn wij als mens al heel snel van het kosmische toneel verdwenen. Juist hierom kun je stellen dat ons in die ruimte wel een héél bijzondere en unieke plaats is toebedeeld.


Frans Pieters nachtambassadeur NO-Veluwe / Nacht van de Nacht 2014

Nachtambassadeur van het eerste uur: zette zich eerst in als vrijwilliger bij Volkssterrenwacht Bussloo en de afgelopen vijf jaar in Wilp, waar je vanaf de uiterwaarden bij de IJssel de schoonheid van de nacht kunt bewonderen. Frans’ grote passie is de sterrenhemel. "Op jonge leeftijd kon ik uren naar sterren en planeten kijken en dat is nog steeds zo. Ik ben erg geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van de sterrenkunde, de zeevaarders die op de sterren navigeerden en de ontdekkers uit de Middeleeuwen. Het moet indrukwekkend zijn geweest om in die tijd naar de sterrenhemel te kijken, nog niet verstoord door licht". 
"Nu zie je bijna geen sterren meer door al het kunstlicht in de omgeving. Met het verdwijnen van de sterren verdwijnen ook de goden en heldenfiguren, waar onze verre voorouders planeten en sterrenbeelden naar vernoemden. Ik zie de sterrenhemel als een cultureel erfgoed waarop we veel zuiniger zouden moeten zijn".


Mijn doel

Mede door mijn fascinatie voor het eindeloze heelal, de fascinatie voor het bekende en het onbekende, het voorstelbare en het volstrekt onvoorstelbare, ben ik ooit terecht gekomen als vrijwilliger bij één van de vele volkssterrenwachten dat Nederland telt. Door juist de publieksfunctie dat een volkssterrenwacht heeft is het begrip 'educatie' voor mij een belangrijke rol gaan spelen. Dit heeft geleidt tot jarenlange ervaring op gebied van publieksvoorlichting. Mijn doel is dan ook het populariseren van de sterrenkunde voor een zo breed mogelijk publiek, van jong tot oud. Op een toegankelijke wijze het publiek meevoeren naar vaak voor velen totaal onbekende werelden. Kennis laten maken met de wonderen van de ruimte, de kosmische kermis waar we, zonder dat we er erg in hebben, elke dag ons rondje in meedraaien. De horizon verbreden door de vensters naar de ruimte te openen en vol verwondering vooral genieten van de ruimte om ons heen en uiteindelijk respect inboezemen voor de bijzondere plaats in de ruimte waarop wij leven: Planeet Aarde. 
 
 
Contactgegevens

Frans Pieters